بیبی هارمونی

BabyHarmony
نرخ فعلی:: 0.000002 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000002 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000002 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بیبی هارمونی

در حال حاضر قیمت بیبی هارمونی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بیبی هارمونی 0.000002 دلار می باشد

قیمت بیبی هارمونی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بیبی هارمونی روز گذشته برابر با 0.000002 دلار بود

قیمت بیبی هارمونی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بیبی هارمونی نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت بیبی هارمونی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بیبی هارمونی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بیبی هارمونی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000002 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بیبی هارمونی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000002 دلار

قیمت بیبی هارمونی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی هارمونی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.000002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار بیبی هارمونی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بیبی هارمونی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی هارمونی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.000001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 100  درصدی یا 0.000001 دلار بیبی هارمونی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بیبی هارمونی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی هارمونی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.000007 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 71.2 درصدی یا 0.000005 دلار بیبی هارمونی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بیبی هارمونی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی هارمونی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.000019 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 89.26 درصدی یا 0.000017 دلار بیبی هارمونی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بیبی هارمونی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بیبی هارمونی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.000019 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 89.26 درصدی یا 0.000017 دلار بیبی هارمونی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بیبی هارمونی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بیبی هارمونی برابر است با 0.000019 دلار که در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بیبی هارمونی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بیبی هارمونی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 33.333333 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بیبی هارمونی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیبی هارمونی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 100 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بیبی هارمونی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیبی هارمونی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 71.2 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بیبی هارمونی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیبی هارمونی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  89.26 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بیبی هارمونی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به بیبی هارمونی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 89.26 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی هارمونی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.16  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی هارمونی، 100 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی هارمونی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی هارمونی، 100 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی هارمونی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی هارمونی،  100 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی هارمونی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی هارمونی،  100 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی هارمونی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی هارمونی،  100 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی هارمونی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی هارمونی،  100 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بیبی هارمونی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بیبی هارمونی،  100 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بیبی هارمونی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین