ای دبلیو اس بی

aWSB
نرخ فعلی:: 33.62 29.57
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 33.62 29.57

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 33.62 29.57

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ای دبلیو اس بی

در حال حاضر قیمت ای دبلیو اس بی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ای دبلیو اس بی 33.62 دلار می باشد

قیمت ای دبلیو اس بی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ای دبلیو اس بی روز گذشته برابر با 44.09 دلار بود

قیمت ای دبلیو اس بی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ای دبلیو اس بی نسبت به روز گذشته 10.47 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ای دبلیو اس بی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ای دبلیو اس بی برابر با 43.25 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ای دبلیو اس بی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

43.25 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ای دبلیو اس بی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

33.54 دلار

قیمت ای دبلیو اس بی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای دبلیو اس بی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 33.06 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.69 درصدی یا 0.56 دلار ای دبلیو اس بی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ای دبلیو اس بی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای دبلیو اس بی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 39.2 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.23  درصدی یا 5.58 دلار ای دبلیو اس بی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ای دبلیو اس بی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای دبلیو اس بی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 26.028898 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 29.16 درصدی یا 7.591102 دلار ای دبلیو اس بی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ای دبلیو اس بی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای دبلیو اس بی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 8 مهر 1400  با رقم 9.548885 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 252.08 درصدی یا 24.071115 دلار ای دبلیو اس بی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ای دبلیو اس بی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای دبلیو اس بی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 27 اسفند 1399  با رقم 19.010803 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 76.84 درصدی یا 14.609197 دلار ای دبلیو اس بی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ای دبلیو اس بی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ای دبلیو اس بی برابر است با 46.65 دلار که در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ای دبلیو اس بی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ای دبلیو اس بی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 19.972789 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ای دبلیو اس بی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای دبلیو اس بی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.23 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ای دبلیو اس بی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای دبلیو اس بی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 29.16 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ای دبلیو اس بی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 8 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای دبلیو اس بی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  252.08 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ای دبلیو اس بی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 27 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به ای دبلیو اس بی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 76.84 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای دبلیو اس بی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای دبلیو اس بی، 14.23 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای دبلیو اس بی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای دبلیو اس بی، 14.23 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای دبلیو اس بی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای دبلیو اس بی،  14.23 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای دبلیو اس بی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای دبلیو اس بی،  14.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای دبلیو اس بی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای دبلیو اس بی،  14.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای دبلیو اس بی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای دبلیو اس بی،  14.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای دبلیو اس بی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 32.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای دبلیو اس بی،  14.23 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ای دبلیو اس بی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین