Augur

Augur
نرخ فعلی:: 22.11 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 22.11 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 22.11 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲۰ مرداد

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
21.27 21.20 22.18 22.11 0.85 4% 2020/08/10 1399/05/20
20.89 20.89 21.28 21.26 0.85 4% 2020/08/09 1399/05/19

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی