آتروم جی 8

AtromG8
نرخ فعلی:: 0.042477 4.95
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.042477 4.95

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.042477 4.95

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آتروم جی 8

در حال حاضر قیمت آتروم جی 8 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آتروم جی 8 0.042477 دلار می باشد

قیمت آتروم جی 8 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آتروم جی 8 روز گذشته برابر با 0.040475 دلار بود

قیمت آتروم جی 8 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آتروم جی 8 نسبت به روز گذشته 0.002 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت آتروم جی 8 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آتروم جی 8 برابر با 0.042477 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آتروم جی 8 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.042477 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آتروم جی 8 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.042477 دلار

قیمت آتروم جی 8 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتروم جی 8 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.038385 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.66 درصدی یا 0.004092 دلار آتروم جی 8 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آتروم جی 8 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتروم جی 8 در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.105712 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 59.81  درصدی یا 0.063235 دلار آتروم جی 8 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آتروم جی 8 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتروم جی 8 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.028994 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 46.5 درصدی یا 0.013483 دلار آتروم جی 8 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آتروم جی 8 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتروم جی 8 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.021649 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 96.2 درصدی یا 0.020828 دلار آتروم جی 8 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آتروم جی 8 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آتروم جی 8 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.014255 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 197.97 درصدی یا 0.028222 دلار آتروم جی 8 نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آتروم جی 8 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آتروم جی 8 برابر است با 0.195777 دلار که در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آتروم جی 8 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آتروم جی 8 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.299846 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آتروم جی 8 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به آتروم جی 8 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 59.81 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آتروم جی 8 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آتروم جی 8، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 46.5 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آتروم جی 8 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آتروم جی 8 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  96.2 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آتروم جی 8 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به آتروم جی 8، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 197.97 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتروم جی 8 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتروم جی 8، 59.81 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتروم جی 8 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتروم جی 8، 59.81 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتروم جی 8 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتروم جی 8،  59.81 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتروم جی 8 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتروم جی 8،  59.81 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتروم جی 8 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 33.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتروم جی 8،  59.81 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتروم جی 8 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتروم جی 8،  59.81 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آتروم جی 8 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آتروم جی 8،  59.81 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آتروم جی 8

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین