Atlas Token

Atlas Token
نرخ فعلی:: 0.00062296 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00062296 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00062296 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۴ خرداد

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00062296
قیمت ریالی 200
بالاترین قیمت روز 0.00062296
پایین ترین قیمت روز 0.00062296
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۴ خرداد
نرخ روز گذشته 0.00062296
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,899,201 ریال
سکه
8,963,585 ریال
دلار
9,094,084 ریال
یورو
9,167,100 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه - - -
شش ماه - - -
یک سال 0.0007 54.5934% 1399/02/25
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 - -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 - 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 - 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 - -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/03/4 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 3.89% 0
1399/02/29 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 51.22% 0.0002
1399/02/27 0.0006 0.0004 0.0006 0.0004 208.53% 0.0009
1399/02/26 0.0014 0.0013 0.0014 0.0013 3.90% 0.0001
1399/02/25 0.0004 0.0004 0.0014 0.0014 237.61% 0.001
1399/02/24 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 53.06% 0.0002
1399/02/23 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.16% 0
1399/02/22 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 56.96% 0.0002
1399/02/21 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 10.38% 0
1399/02/20 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 292% 0.0013
1399/02/19 0.0011 0.0011 0.0017 0.0017 52.65% 0.0006
1399/02/18 0.0011 0.0011 0.0014 0.0011 2.23% 0
1399/02/17 0.0014 0.0011 0.0014 0.0012 20.06% 0.0002
1399/02/16 0.0010 0.0004 0.0014 0.0014 40.99% 0.0004
1399/02/15 0.0005 0.0005 0.0010 0.0010 112.52% 0.0005
1399/02/14 0.0008 0.0005 0.0008 0.0005 64.93% 0.0003
1399/02/13 0.0005 0.0005 0.0008 0.0008 18.83% 0.0001
1399/02/11 0.0005 0.0005 0.0008 0.0006 19.82% 0.0001
1399/02/10 0.0008 0.0008 0.0010 0.0008 48.73% 0.0004
1399/02/9 0.0008 0.0008 0.0011 0.0011 48.11% 0.0004
1399/02/8 0.0008 0.0004 0.0008 0.0008 2.01% 0
1399/02/7 0.0008 0.0008 0.0012 0.0008 2.25% 0
1399/02/6 0.0006 0.0005 0.0008 0.0008 66.02% 0.0003
1399/02/5 0.0006 0.0005 0.0011 0.0005 28.68% 0.0001
1399/02/4 0.0011 0.0005 0.0011 0.0006 28.68% 0.0001
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی