آرتیز ورلد

Arty's World
نرخ فعلی:: 0.000006 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000006 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000006 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آرتیز ورلد

در حال حاضر قیمت آرتیز ورلد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آرتیز ورلد 0.000006 دلار می باشد

قیمت آرتیز ورلد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آرتیز ورلد روز گذشته برابر با 0.000006 دلار بود

قیمت آرتیز ورلد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آرتیز ورلد نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت آرتیز ورلد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آرتیز ورلد برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آرتیز ورلد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000006 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آرتیز ورلد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000005 دلار

قیمت آرتیز ورلد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرتیز ورلد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.000007 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.28 درصدی یا 0.000001 دلار آرتیز ورلد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آرتیز ورلد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرتیز ورلد در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.00001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40  درصدی یا 0.000004 دلار آرتیز ورلد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آرتیز ورلد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرتیز ورلد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.000011 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 47.08 درصدی یا 0.000005 دلار آرتیز ورلد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آرتیز ورلد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرتیز ورلد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.000909 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.34 درصدی یا 0.000903 دلار آرتیز ورلد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آرتیز ورلد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرتیز ورلد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 18 تیر 1400  با رقم 0.001574 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 99.61 درصدی یا 0.001568 دلار آرتیز ورلد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آرتیز ورلد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آرتیز ورلد برابر است با 0.001574 دلار که در تاریخ جمعه 18 تیر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آرتیز ورلد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آرتیز ورلد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آرتیز ورلد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به آرتیز ورلد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 40 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آرتیز ورلد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آرتیز ورلد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 47.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آرتیز ورلد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آرتیز ورلد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  99.34 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آرتیز ورلد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 18 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آرتیز ورلد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 99.61 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرتیز ورلد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرتیز ورلد، 40 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرتیز ورلد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرتیز ورلد، 40 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرتیز ورلد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرتیز ورلد،  40 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرتیز ورلد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرتیز ورلد،  40 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرتیز ورلد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرتیز ورلد،  40 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرتیز ورلد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرتیز ورلد،  40 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرتیز ورلد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرتیز ورلد،  40 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آرتیز ورلد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین