آرو سوشال

Arro Social
نرخ فعلی:: 0.000409 2.44
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000409 2.44

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000409 2.44

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آرو سوشال

در حال حاضر قیمت آرو سوشال چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آرو سوشال 0.000409 دلار می باشد

قیمت آرو سوشال روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آرو سوشال روز گذشته برابر با 0.000419 دلار بود

قیمت آرو سوشال نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آرو سوشال نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت آرو سوشال در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آرو سوشال برابر با 0.000418 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آرو سوشال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000418 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آرو سوشال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000409 دلار

قیمت آرو سوشال نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرو سوشال در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 0.000418 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.15 درصدی یا 0.000009 دلار آرو سوشال نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آرو سوشال نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرو سوشال در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 0.000457 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.5  درصدی یا 0.000048 دلار آرو سوشال نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آرو سوشال نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرو سوشال در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 0.000505 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.99 درصدی یا 0.000096 دلار آرو سوشال نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آرو سوشال نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرو سوشال در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 مرداد 1400  با رقم 0.001098 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 62.75 درصدی یا 0.000689 دلار آرو سوشال نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آرو سوشال نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آرو سوشال در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 27 اسفند 1399  با رقم 0.001959 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 79.12 درصدی یا 0.00155 دلار آرو سوشال نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آرو سوشال تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آرو سوشال برابر است با 0.003973 دلار که در تاریخ چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آرو سوشال چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آرو سوشال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آرو سوشال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به آرو سوشال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.5 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آرو سوشال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آرو سوشال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آرو سوشال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به آرو سوشال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  62.75 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آرو سوشال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 27 اسفند 1399 بخشی از سرمایه خود را به آرو سوشال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 79.12 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرو سوشال نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرو سوشال، 10.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرو سوشال نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرو سوشال، 10.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرو سوشال نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرو سوشال،  10.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرو سوشال نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 28.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرو سوشال،  10.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرو سوشال نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرو سوشال،  10.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرو سوشال نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرو سوشال،  10.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آرو سوشال نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 41.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آرو سوشال،  10.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آرو سوشال

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین