آرک

Ark
نرخ فعلی:: 1.70 0.59
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.70 0.59
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.70 0.59
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه آرک

۰۰:۴۹:۲۵
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1.71 1.67 1.72 1.70 - - 2021/10/16 1400/07/24
1.65 1.65 1.78 1.70 - - 2021/10/15 1400/07/23
1.63 1.59 1.74 1.66 0.05 3.11% 2021/10/13 1400/07/21
1.69 1.57 1.73 1.61 0.09 5.59% 2021/10/12 1400/07/20
1.86 1.68 1.88 1.70 0.17 10% 2021/10/11 1400/07/19
1.62 1.60 2.08 1.87 0.26 16.15% 2021/10/10 1400/07/18
1.57 1.55 1.68 1.61 - - 2021/10/09 1400/07/17
1.52 1.50 1.59 1.58 - - 2021/10/08 1400/07/16
1.50 1.48 1.55 1.53 - - 2021/10/07 1400/07/15
1.54 1.47 1.54 1.51 0.02 1.32% 2021/10/05 1400/07/13
1.54 1.47 1.54 1.51 0.02 1.32% 2021/10/04 1400/07/12
1.55 1.51 1.57 1.57 0.01 0.64% 2021/10/02 1400/07/10
1.41 1.39 1.56 1.56 0.14 9.86% 2021/10/01 1400/07/9
1.33 1.33 1.44 1.42 0.08 5.97% 2021/09/30 1400/07/8
1.38 1.33 1.43 1.34 0.03 2.24% 2021/09/29 1400/07/7
1.42 1.36 1.44 1.37 0.04 2.92% 2021/09/28 1400/07/6
1.52 1.43 1.53 1.50 0.13 9.49% 2021/09/27 1400/07/5

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی