آردور / Ardor

Ardor
نرخ فعلی:: 0.301872 2.75
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.301872 2.75
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.301872 2.75
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۲۱:۲۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.301872
قیمت ریالی 70,900
بالاترین قیمت روز 0.322915
پایین ترین قیمت روز 0.301872
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 1.02%
نرخ بازگشایی بازار 0.310176
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۷:۲۱:۲۷
نرخ روز گذشته 0.310176
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 2.75%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0083
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,742,566 ریال
سکه
9,014,085 ریال
دلار
9,020,456 ریال
یورو
9,037,999 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0989 24.6719% 1400/02/21
یک ماه 0.2417 401.3652% 1399/09/22
شش ماه 0.2499 480.2999% 1399/08/28
یک سال 0.2616 649.2480% 1399/02/30
سه سال 0.0050 1.6986% 1397/02/29
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.33
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.27
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.22
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.08

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.34
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.39
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.24
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.18
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.07

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.27 0.28 0.27 0.27 -
حمایت 2 (S2) 0.28 0.29 0.27 0.29 -
حمایت 1 (S1) 0.29 0.30 0.27 0.29 0.29
نقطه پیوت (PP) 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30
مقاومت 1 (R1) 0.31 0.31 0.32 0.32 0.31
مقاومت 2 (R2) 0.32 0.32 0.32 0.33 -
مقاومت 3 (R3) 0.33 0.32 0.32 0.34 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/28 0.3102 0.2970 0.3283 0.3121 1.45% 0.0045
1400/02/27 0.3264 0.2850 0.3656 0.3076 6.97% 0.0215
1400/02/26 0.3508 0.3291 0.3597 0.3291 17.70% 0.0582
1400/02/22 0.4005 0.3873 0.4147 0.3873 3.47% 0.0134
1400/02/21 0.4197 0.3677 0.4197 0.4007 5.14% 0.0206
1400/02/20 0.4395 0.4200 0.4522 0.4213 5.17% 0.0218
1400/02/19 0.4475 0.4357 0.4738 0.4431 1.33% 0.0058
1400/02/18 0.4698 0.4246 0.5741 0.4373 7.71% 0.0337
1400/02/17 0.4556 0.4420 0.4710 0.4710 14.71% 0.0604
1400/02/16 0.3856 0.3850 0.4155 0.4106 6.98% 0.0268
1400/02/15 0.3723 0.3723 0.3838 0.3838 537.45% 0.3236
1399/09/22 0.0601 0.0599 0.0618 0.0602 0.45% 0.0003
1399/09/21 0.0628 0.0595 0.0628 0.0599 4.70% 0.0028
1399/09/20 0.0645 0.0613 0.0667 0.0628 3.31% 0.0021
1399/09/19 0.0641 0.0593 0.0671 0.0648 0.82% 0.0005
1399/09/18 0.0701 0.0640 0.0713 0.0643 8.91% 0.0057
1399/09/17 0.0712 0.0697 0.0720 0.0700 1.71% 0.0012
1399/09/16 0.0703 0.0699 0.0724 0.0712 1.39% 0.001
1399/09/15 0.0674 0.0649 0.0708 0.0703 4.04% 0.0027
1399/09/14 0.0731 0.0674 0.0736 0.0675 8.57% 0.0058
1399/09/13 0.0713 0.0713 0.0754 0.0733 2.92% 0.0021
1399/09/12 0.0716 0.0690 0.0724 0.0712 0.22% 0.0002
1399/09/11 0.0719 0.0682 0.0792 0.0714 0.87% 0.0006
1399/09/10 0.0675 0.0673 0.0839 0.0720 6.85% 0.0046
1399/09/9 0.0683 0.0665 0.0707 0.0674 6.85% 0.0046
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.301872 07:21:27 0.0006 0.19% 0.0083 2.75%
0.302453 07:03:11 0.002 0.65% 0.0077 2.55%
0.304407 06:42:40 0.0005 0.18% 0.0058 1.90%
0.304945 06:21:21 0.0051 1.66% 0.0052 1.72%
0.310018 06:05:43 0.0003 0.11% 0.0002 0.05%
0.309681 06:03:20 0.011 3.54% 0.0005 0.16%
0.320656 05:42:37 0.0023 0.70% 0.0105 3.38%
0.322915 05:22:28 0.0037 1.15% 0.0127 4.11%
0.319238 05:02:28 0.001 0.32% 0.0091 2.92%
0.318231 04:45:30 0.0002 0.06% 0.0081 2.60%
0.318417 04:41:40 0.0019 0.59% 0.0082 2.66%
0.316534 04:29:19 - - 0.0064 2.05%
0.316535 04:21:30 0.0015 0.46% 0.0064 2.05%
0.315084 04:03:28 0.001 0.30% 0.0049 1.58%
0.314126 03:48:15 0.0002 0.05% 0.004 1.27%
0.313954 03:42:33 0.006 1.91% 0.0038 1.22%
0.319936 03:26:17 0.0008 0.24% 0.0098 3.15%
0.319178 03:22:32 0.0006 0.18% 0.009 2.90%
0.319756 03:04:47 0.0014 0.44% 0.0096 3.09%
0.318359 03:02:25 0.0021 0.68% 0.0082 2.64%
0.316216 02:47:34 0.0011 0.34% 0.006 1.95%
0.315141 02:41:37 0.0003 0.09% 0.005 1.60%
0.315410 02:21:23 0.0016 0.51% 0.0052 1.69%
0.313825 02:05:49 0.0007 0.24% 0.0036 1.18%
0.313081 02:02:43 0.0019 0.59% 0.0029 0.94%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی