آربیس فایننس

Arbis Finance
نرخ فعلی:: 0.000019 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000019 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000019 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات آربیس فایننس

در حال حاضر قیمت آربیس فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر آربیس فایننس 0.000019 دلار می باشد

قیمت آربیس فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت آربیس فایننس روز گذشته برابر با 0.000019 دلار بود

قیمت آربیس فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت آربیس فایننس نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت آربیس فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای آربیس فایننس برابر با 0.00002 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آربیس فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00002 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای آربیس فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000019 دلار

قیمت آربیس فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آربیس فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 0.000032 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40.62 درصدی یا 0.000013 دلار آربیس فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت آربیس فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آربیس فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1400  با رقم 0.000113 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 83.18  درصدی یا 0.000094 دلار آربیس فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت آربیس فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آربیس فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.000169 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 88.76 درصدی یا 0.00015 دلار آربیس فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت آربیس فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آربیس فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.000008 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 134.48 درصدی یا 0.000011 دلار آربیس فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت آربیس فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر آربیس فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.000008 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 134.48 درصدی یا 0.000011 دلار آربیس فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت آربیس فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای آربیس فایننس برابر است با 0.000671 دلار که در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در آربیس فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آربیس فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.52381 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید آربیس فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به آربیس فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 83.18 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در آربیس فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به آربیس فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 88.76 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در آربیس فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آربیس فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  134.48 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در آربیس فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به آربیس فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 134.48 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آربیس فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آربیس فایننس، 83.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آربیس فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آربیس فایننس، 83.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آربیس فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آربیس فایننس،  83.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آربیس فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آربیس فایننس،  83.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آربیس فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 35.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آربیس فایننس،  83.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آربیس فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آربیس فایننس،  83.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در آربیس فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آربیس فایننس،  83.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات آربیس فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین