اربیک

Arabic
نرخ فعلی:: 0.039022 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.039022 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.039022 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اربیک

در حال حاضر قیمت اربیک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اربیک 0.039022 دلار می باشد

قیمت اربیک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اربیک روز گذشته برابر با 0.039022 دلار بود

قیمت اربیک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اربیک نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت اربیک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اربیک برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اربیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.039075 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اربیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.038954 دلار

قیمت اربیک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اربیک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار اربیک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اربیک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اربیک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار اربیک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اربیک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اربیک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.082908 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.93 درصدی یا 0.043886 دلار اربیک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اربیک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اربیک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.082908 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.93 درصدی یا 0.043886 دلار اربیک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اربیک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اربیک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 0.082908 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.93 درصدی یا 0.043886 دلار اربیک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اربیک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اربیک برابر است با 0.082908 دلار که در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اربیک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اربیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.023347 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اربیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به اربیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اربیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اربیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اربیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اربیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  52.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اربیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اربیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.93 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اربیک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اربیک، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اربیک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اربیک، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اربیک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اربیک،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اربیک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اربیک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اربیک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اربیک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اربیک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اربیک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اربیک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اربیک،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اربیک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین