ایپ کوین

APEcoin
نرخ فعلی:: 0.032299 0.91
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.032299 0.91

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.032299 0.91

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ایپ کوین

در حال حاضر قیمت ایپ کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ایپ کوین 0.032299 دلار می باشد

قیمت ایپ کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ایپ کوین روز گذشته برابر با 0.032569 دلار بود

قیمت ایپ کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ایپ کوین نسبت به روز گذشته 0.0003 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ایپ کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ایپ کوین برابر با 0.032463 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایپ کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.032463 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ایپ کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.032295 دلار

قیمت ایپ کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایپ کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 0.035204 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.25 درصدی یا 0.002905 دلار ایپ کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ایپ کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایپ کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 0.029568 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.23  درصدی یا 0.002731 دلار ایپ کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ایپ کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایپ کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 0.039728 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.69 درصدی یا 0.007429 دلار ایپ کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ایپ کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایپ کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1400  با رقم 0.041579 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.31 درصدی یا 0.00928 دلار ایپ کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ایپ کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایپ کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1399  با رقم 0.111833 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 71.11 درصدی یا 0.079534 دلار ایپ کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ایپ کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ایپ کوین برابر است با 2.912711 دلار که در تاریخ یکشنبه 1 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ایپ کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایپ کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.322175 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ایپ کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایپ کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.23 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایپ کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایپ کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.69 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایپ کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 30 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایپ کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  22.31 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ایپ کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ایپ کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 71.11 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایپ کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایپ کوین، 9.23 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایپ کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایپ کوین، 9.23 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایپ کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایپ کوین،  9.23 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایپ کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایپ کوین،  9.23 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایپ کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایپ کوین،  9.23 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایپ کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایپ کوین،  9.23 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایپ کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایپ کوین،  9.23 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ایپ کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین