آلووا

ALLUVA
نرخ فعلی:: 0.002793 3.47
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.002793 3.47
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.002793 3.47
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

آلووا در روز جاری

۱۸:۱۱:۴۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002793 18:11:44 - 0.04% 0.0001 3.47% 0.0001 2.65% 0.0007 -
0.002794 18:08:37 - 0.57% 0.0001 3.44% 0.0001 2.61% 0.0007 -
0.002810 17:53:17 - 0.04% 0.0001 2.85% 0.0001 2.03% 0.0007 -
0.002809 17:50:41 - 0.57% 0.0001 2.88% 0.0001 2.06% 0.0007 -
0.002793 17:29:32 - 0.54% 0.0001 3.47% 0.0001 2.65% 0.0007 -
0.002808 17:23:50 - 0.07% 0.0001 2.92% 0.0001 2.10% 0.0007 -
0.002810 17:11:58 - 0.64% 0.0001 2.85% 0.0001 2.03% 0.0007 -
0.002792 17:09:11 - 0.04% 0.0001 3.51% 0.0001 2.69% 0.0007 -
0.002793 16:53:19 - 0.04% 0.0001 3.47% 0.0001 2.65% 0.0007 -
0.002792 16:38:22 - 0.04% 0.0001 3.51% 0.0001 2.69% 0.0007 -
0.002793 16:29:27 - 0.29% 0.0001 3.47% 0.0001 2.65% 0.0007 -
0.002801 16:23:33 - 0.39% 0.0001 3.18% 0.0001 2.36% 0.0007 -
0.002790 16:11:56 - 0.07% 0.0001 3.58% 0.0001 2.76% 0.0007 -
0.002792 16:08:46 - 0.50% 0.0001 3.51% 0.0001 2.69% 0.0007 -
0.002778 15:50:21 - 0.43% 0.0001 4.03% 0.0001 3.20% 0.0007 -
0.002766 15:29:39 - 0.04% 0.0001 4.48% 0.0001 3.65% 0.0008 -
0.002765 15:23:57 - 0.29% 0.0001 4.52% 0.0001 3.69% 0.0008 -
0.002757 15:11:49 - 0.04% 0.0001 4.82% 0.0001 3.99% 0.0008 -
0.002758 15:08:55 - 1.56% 0.0001 4.79% 0.0001 3.95% 0.0008 -
0.002801 14:50:26 - 0.04% 0.0001 3.18% 0.0001 2.36% 0.0007 -
0.002800 14:35:51 - 0.86% 0.0001 3.21% 0.0001 2.39% 0.0007 -
0.002824 14:29:32 0.0001 3.10% 0.0001 2.34% - 1.52% 0.0007 -
0.002739 14:23:33 - 1.13% 0.0002 5.51% 0.0001 4.67% 0.0008 -
0.002770 14:11:46 - 1.05% 0.0001 4.33% 0.0001 3.50% 0.0008 -
0.002799 14:08:52 - 0.82% 0.0001 3.25% 0.0001 2.43% 0.0007 -
0.002822 13:50:35 - 0.07% 0.0001 2.41% - 1.59% 0.0007 -
0.002824 13:29:30 - 0.07% 0.0001 2.34% - 1.52% 0.0007 -
0.002822 13:23:46 - 0.04% 0.0001 2.41% - 1.59% 0.0007 -
0.002823 13:11:43 - 0.04% 0.0001 2.37% - 1.56% 0.0007 -
0.002822 13:08:45 - 0.96% 0.0001 2.41% - 1.59% 0.0007 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی