ای کی 12

AK12
نرخ فعلی:: 0.093562 8.15
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.093562 8.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.093562 8.15

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ای کی 12

در حال حاضر قیمت ای کی 12 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ای کی 12 0.093562 دلار می باشد

قیمت ای کی 12 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ای کی 12 روز گذشته برابر با 0.101188 دلار بود

قیمت ای کی 12 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ای کی 12 نسبت به روز گذشته 0.0076 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ای کی 12 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ای کی 12 برابر با 0.102583 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ای کی 12 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.102583 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ای کی 12 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.093562 دلار

قیمت ای کی 12 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای کی 12 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.120534 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.37 درصدی یا 0.026972 دلار ای کی 12 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ای کی 12 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای کی 12 در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.158665 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 41.03  درصدی یا 0.065103 دلار ای کی 12 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ای کی 12 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای کی 12 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.454573 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 79.41 درصدی یا 0.361011 دلار ای کی 12 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ای کی 12 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای کی 12 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 0.04145 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 125.72 درصدی یا 0.052112 دلار ای کی 12 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ای کی 12 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای کی 12 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 0.120481 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.34 درصدی یا 0.026919 دلار ای کی 12 نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ای کی 12 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ای کی 12 برابر است با 1.843981 دلار که در تاریخ پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ای کی 12 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ای کی 12 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.33311 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ای کی 12 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای کی 12 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 41.03 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ای کی 12 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای کی 12، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 79.41 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ای کی 12 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای کی 12 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  125.72 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ای کی 12 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ای کی 12، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.34 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای کی 12 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.24  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای کی 12، 41.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای کی 12 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای کی 12، 41.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای کی 12 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای کی 12،  41.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای کی 12 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 33.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای کی 12،  41.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای کی 12 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 44.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای کی 12،  41.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای کی 12 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای کی 12،  41.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای کی 12 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 55.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای کی 12،  41.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ای کی 12

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین