ایر ان اف تی اس

AirNFTs
نرخ فعلی:: 0.007141 6.71
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.007141 6.71

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.007141 6.71

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ایر ان اف تی اس

در حال حاضر قیمت ایر ان اف تی اس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ایر ان اف تی اس 0.007141 دلار می باشد

قیمت ایر ان اف تی اس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ایر ان اف تی اس روز گذشته برابر با 0.007727 دلار بود

قیمت ایر ان اف تی اس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ایر ان اف تی اس نسبت به روز گذشته 0.0005 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ایر ان اف تی اس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ایر ان اف تی اس برابر با 0.007679 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایر ان اف تی اس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.007699 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ایر ان اف تی اس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00713 دلار

قیمت ایر ان اف تی اس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایر ان اف تی اس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 0.010541 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.25 درصدی یا 0.0034 دلار ایر ان اف تی اس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ایر ان اف تی اس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایر ان اف تی اس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 0.013101 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 45.49  درصدی یا 0.00596 دلار ایر ان اف تی اس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ایر ان اف تی اس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایر ان اف تی اس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 0.025619 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 72.12 درصدی یا 0.018478 دلار ایر ان اف تی اس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ایر ان اف تی اس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایر ان اف تی اس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 مرداد 1400  با رقم 0.109309 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 93.46 درصدی یا 0.102168 دلار ایر ان اف تی اس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ایر ان اف تی اس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ایر ان اف تی اس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 25 تیر 1400  با رقم 0.199893 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 96.42 درصدی یا 0.192752 دلار ایر ان اف تی اس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ایر ان اف تی اس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ایر ان اف تی اس برابر است با 0.234728 دلار که در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ایر ان اف تی اس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایر ان اف تی اس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.238266 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ایر ان اف تی اس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایر ان اف تی اس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 45.49 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایر ان اف تی اس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایر ان اف تی اس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 72.12 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایر ان اف تی اس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایر ان اف تی اس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  93.46 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ایر ان اف تی اس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 25 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایر ان اف تی اس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 96.42 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایر ان اف تی اس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایر ان اف تی اس، 45.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایر ان اف تی اس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایر ان اف تی اس، 45.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایر ان اف تی اس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایر ان اف تی اس،  45.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایر ان اف تی اس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایر ان اف تی اس،  45.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایر ان اف تی اس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایر ان اف تی اس،  45.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایر ان اف تی اس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایر ان اف تی اس،  45.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ایر ان اف تی اس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایر ان اف تی اس،  45.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ایر ان اف تی اس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین