Airline & Life Networking Token

Airline & Life Networking Token
نرخ فعلی:: 0.083721 0
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.083721 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.083721 0
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵ اردیبهشت

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.083721
قیمت ریالی 20,800
بالاترین قیمت روز 0.083721
پایین ترین قیمت روز 0.083721
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۵ اردیبهشت
نرخ روز گذشته 0.083721
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,899,201 ریال
سکه
8,963,585 ریال
دلار
9,094,084 ریال
یورو
9,167,100 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه 0.0636 315.4476% 1398/11/25
شش ماه 0.0636 315.4476% 1398/11/25
یک سال 0.0636 315.4476% 1398/11/25
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.07
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.10

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.08 0.08 0.08 - -
حمایت 2 (S2) 0.08 0.08 0.08 0.04 -
حمایت 1 (S1) 0.08 0.08 0.08 - 0.08
نقطه پیوت (PP) 0.08 0.08 0.08 0.04 0.08
مقاومت 1 (R1) 0.08 0.08 0.08 - 0.08
مقاومت 2 (R2) 0.08 0.08 0.08 0.04 -
مقاومت 3 (R3) 0.08 0.08 0.08 - -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/15 0.0837 0.0837 0.0837 0.0837 315.45% 0.0636
1398/11/25 0.0202 0.0201 0.0202 0.0202 0.11% 0
1398/11/24 0.0202 0.0200 0.0204 0.0202 202.59% 0.0409
1398/10/6 0.0615 0.0607 0.0616 0.0610 0.65% 0.0004
1398/10/5 0.0614 0.0300 0.0615 0.0614 104.91% 0.0315
1398/09/11 0.0301 0.0300 0.0305 0.0300 0.23% 0.0001
1398/09/10 0.0301 0.0299 0.0304 0.0301 0.05% 0
1398/09/9 0.0402 0.0300 0.0406 0.0301 33.58% 0.0101
1398/09/8 0.0303 0.0300 0.0402 0.0402 32.62% 0.0099
1398/09/7 0.0300 0.0300 0.0305 0.0303 1.10% 0.0003
1398/09/6 0.0304 0.0202 0.0412 0.0300 1.48% 0.0004
1398/09/5 0.0301 0.0299 0.0306 0.0304 0.87% 0.0003
1398/09/4 0.0303 0.0299 0.0307 0.0301 1.10% 0.0003
1398/09/3 0.0303 0.0301 0.0308 0.0305 0.70% 0.0002
1398/09/2 0.0301 0.0299 0.0303 0.0303 0.67% 0.0002
1398/09/1 0.0301 0.0299 0.0306 0.0301 0.03% 0
1398/08/30 0.0302 0.0300 0.0308 0.0301 0.56% 0.0002
1398/08/29 0.0303 0.0301 0.0305 0.0302 33.97% 0.0103
1398/08/27 0.0406 0.0303 0.0408 0.0405 0.31% 0.0001
1398/08/26 0.0402 0.0402 0.0406 0.0404 0.20% 0.0001
1398/08/25 0.0402 0.0400 0.0405 0.0403 0.32% 0.0001
1398/08/24 0.0402 0.0399 0.0406 0.0402 173.46% 0.0697
1398/07/10 0.1290 0.1098 0.1292 0.1098 16.46% 0.0181
1398/07/9 0.1132 0.1132 0.1294 0.1279 16.46% 0.0181
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی