آیون / Aion

Aion
نرخ فعلی:: 0.179264 1.77
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.179264 1.77
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.179264 1.77
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۵:۰۸:۴۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.179264 15:08:42 0.0005 0.26% 0.0032 1.77% 0.0035 1.93% 0.0033 -
0.179722 15:05:45 0.0002 0.13% 0.0027 1.51% 0.003 1.67% 0.0028 -
0.179959 14:50:43 - - 0.0025 1.38% 0.0028 1.54% 0.0026 -
0.179958 14:48:26 0.0011 0.62% 0.0025 1.38% 0.0028 1.54% 0.0026 -
0.178858 14:34:41 0.0006 0.35% 0.0036 2% 0.0039 2.16% 0.0037 -
0.179476 14:28:13 0.0001 0.05% 0.003 1.65% 0.0032 1.81% 0.0031 -
0.179558 14:20:34 0.0002 0.09% 0.0029 1.61% 0.0032 1.76% 0.003 -
0.179719 14:08:35 0.0005 0.28% 0.0027 1.52% 0.003 1.67% 0.0028 -
0.179221 14:05:50 0.0002 0.11% 0.0032 1.80% 0.0035 1.96% 0.0033 -
0.179418 13:48:28 0.0005 0.26% 0.003 1.69% 0.0033 1.84% 0.0031 -
0.178944 13:33:47 0.0001 0.08% 0.0035 1.95% 0.0038 2.11% 0.0036 -
0.178802 13:29:25 0.0002 0.10% 0.0036 2.04% 0.0039 2.19% 0.0037 -
0.178980 13:19:24 0.0002 0.13% 0.0035 1.93% 0.0037 2.09% 0.0036 -
0.178740 13:09:32 0.0005 0.28% 0.0037 2.07% 0.004 2.23% 0.0038 -
0.179238 13:04:45 0.0011 0.59% 0.0032 1.79% 0.0035 1.95% 0.0033 -
0.180295 12:49:28 0.0005 0.30% 0.0021 1.19% 0.0024 1.35% 0.0022 -
0.180844 12:35:37 0.0002 0.13% 0.0016 0.88% 0.0019 1.04% 0.0017 -
0.181087 12:29:23 0.0002 0.12% 0.0014 0.75% 0.0016 0.90% 0.0015 -
0.180872 12:19:25 0.0001 0.04% 0.0016 0.87% 0.0019 1.02% 0.0017 -
0.180791 12:08:49 0.0004 0.20% 0.0017 0.91% 0.0019 1.07% 0.0018 -
0.180438 12:05:59 0.0005 0.26% 0.002 1.11% 0.0023 1.27% 0.0021 -
0.180906 11:48:29 0.0003 0.19% 0.0015 0.85% 0.0018 1.01% 0.0016 -
0.180566 11:33:56 0.0001 0.06% 0.0019 1.04% 0.0022 1.20% 0.002 -
0.180680 11:29:30 0.0001 0.05% 0.0018 0.98% 0.002 1.13% 0.0019 -
0.180767 11:19:24 0.0001 0.04% 0.0017 0.93% 0.002 1.08% 0.0018 -
0.180688 11:09:24 0.0003 0.17% 0.0018 0.97% 0.002 1.13% 0.0019 -
0.180376 11:05:37 0.0001 0.08% 0.0021 1.15% 0.0023 1.30% 0.0022 -
0.180519 10:48:19 0.0001 0.07% 0.0019 1.07% 0.0022 1.22% 0.002 -
0.180642 10:34:26 0.0001 0.06% 0.0018 1% 0.0021 1.15% 0.0019 -
0.180752 10:28:11 0.0003 0.14% 0.0017 0.93% 0.002 1.09% 0.0018 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی