آیون

Aion
نرخ فعلی:: 0.172562 0.63
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.172562 0.63
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.172562 0.63
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

آیون در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
بیت برگ
بیت برگ
AION / IRR
47,670 46,800 90 (0.19%)
48,360
47,480
28 مهر 1400 - 06:31
بیت 24
بیت 24
AION / IRR
45,160 44,270 700 (1.57%)
45,770
41,420
30 شهریور 1400 - 17:27
تتر ایران
تتر ایران
AION / IRR
47,840 46,870 410 (0.86%)
48,640
47,760
28 مهر 1400 - 06:32
آبان تتر
آبان تتر
AION / IRR
47,817 47,386 377 (0.79%)
48,586
47,734
28 مهر 1400 - 06:32
پی 98
پی 98
AION / IRR
27,550 0 970 (3.65%)
27,650
26,580
31 تیر 1400 - 19:55
سلام کریپتو
سلام کریپتو
AION / IRR
47,570 46,760 280 (0.59%)
48,380
47,480
28 مهر 1400 - 06:32
ارزجو
ارزجو
AION / IRR
48,580 0 210 (0.43%)
49,430
48,400
28 مهر 1400 - 06:33
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
AION / IRR
46,140 48,610 410 (0.89%)
46,810
46,010
28 مهر 1400 - 06:30
توران
توران
AION / IRR
55,000 54,200 250 (0.46%)
55,660
54,450
11 شهریور 1400 - 16:01
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی