ال نتورک

AI Network
نرخ فعلی:: 0.069771 1.34
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.069771 1.34

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.069771 1.34

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ال نتورک

در حال حاضر قیمت ال نتورک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ال نتورک 0.069771 دلار می باشد

قیمت ال نتورک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ال نتورک روز گذشته برابر با 0.068849 دلار بود

قیمت ال نتورک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ال نتورک نسبت به روز گذشته 0.0009 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ال نتورک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ال نتورک برابر با 0.068838 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ال نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.072494 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ال نتورک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.068838 دلار

قیمت ال نتورک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ال نتورک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.089297 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.86 درصدی یا 0.019526 دلار ال نتورک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ال نتورک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ال نتورک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.117203 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40.46  درصدی یا 0.047432 دلار ال نتورک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ال نتورک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ال نتورک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.090807 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 23.16 درصدی یا 0.021036 دلار ال نتورک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ال نتورک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ال نتورک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 3 مرداد 1400  با رقم 0.096778 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.9 درصدی یا 0.027007 دلار ال نتورک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ال نتورک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ال نتورک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 0.058801 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 18.65 درصدی یا 0.01097 دلار ال نتورک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ال نتورک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ال نتورک برابر است با 0.221148 دلار که در تاریخ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ال نتورک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ال نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.487093 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ال نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ال نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 40.46 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ال نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ال نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.16 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ال نتورک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 3 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ال نتورک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  27.9 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ال نتورک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ال نتورک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 18.65 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ال نتورک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ال نتورک، 40.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ال نتورک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ال نتورک، 40.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ال نتورک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ال نتورک،  40.46 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ال نتورک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ال نتورک،  40.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ال نتورک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ال نتورک،  40.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ال نتورک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ال نتورک،  40.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ال نتورک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ال نتورک،  40.46 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ال نتورک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین