اتر وی 2

AetherV2
نرخ فعلی:: 0.003348 4.1
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.003348 4.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.003348 4.1

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اتر وی 2

در حال حاضر قیمت اتر وی 2 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اتر وی 2 0.003348 دلار می باشد

قیمت اتر وی 2 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اتر وی 2 روز گذشته برابر با 0.003244 دلار بود

قیمت اتر وی 2 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اتر وی 2 نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اتر وی 2 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اتر وی 2 برابر با 0.003283 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اتر وی 2 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.003348 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اتر وی 2 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.003255 دلار

قیمت اتر وی 2 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر وی 2 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 0.001332 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 151.35 درصدی یا 0.002016 دلار اتر وی 2 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اتر وی 2 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر وی 2 در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 0.001133 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 195.49  درصدی یا 0.002215 دلار اتر وی 2 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اتر وی 2 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر وی 2 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 0.002957 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.2 درصدی یا 0.000391 دلار اتر وی 2 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اتر وی 2 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر وی 2 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 14 مهر 1400  با رقم 0.002594 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 29.08 درصدی یا 0.000754 دلار اتر وی 2 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اتر وی 2 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اتر وی 2 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 14 مهر 1400  با رقم 0.002594 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 29.08 درصدی یا 0.000754 دلار اتر وی 2 نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اتر وی 2 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اتر وی 2 برابر است با 0.004296 دلار که در تاریخ پنجشنبه 22 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اتر وی 2 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اتر وی 2 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.023558 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اتر وی 2 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتر وی 2 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 195.49 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اتر وی 2 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتر وی 2، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.2 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اتر وی 2 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 14 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتر وی 2 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  29.08 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اتر وی 2 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 14 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اتر وی 2، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 29.08 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر وی 2 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر وی 2، 195.49 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر وی 2 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر وی 2، 195.49 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر وی 2 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر وی 2،  195.49 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر وی 2 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر وی 2،  195.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر وی 2 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر وی 2،  195.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر وی 2 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر وی 2،  195.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اتر وی 2 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتر وی 2،  195.49 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اتر وی 2

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین