آایترنتی / Aeternity

Aeternity
نرخ فعلی:: 0.127468 0.83
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.127468 0.83
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.127468 0.83
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۲۹:۵۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.127468 22:29:59 - 0.03% 0.0011 0.83% 0.0011 0.83% 0.0173 -
0.127434 22:09:17 0.0003 0.20% 0.001 0.80% 0.001 0.80% 0.0174 -
0.127174 21:49:54 - 0.01% 0.0008 0.60% 0.0008 0.60% 0.0176 -
0.127166 21:32:29 0.0001 0.11% 0.0007 0.59% 0.0007 0.59% 0.0176 -
0.127302 21:16:58 - 0.03% 0.0009 0.70% 0.0009 0.70% 0.0175 -
0.127346 21:07:53 0.0012 0.91% 0.0009 0.73% 0.0009 0.73% 0.0175 -
0.128499 20:49:32 0.0007 0.54% 0.0021 1.65% 0.0021 1.65% 0.0163 -
0.127808 20:27:44 0.0006 0.50% 0.0014 1.10% 0.0014 1.10% 0.017 -
0.128447 20:11:24 0.0004 0.32% 0.002 1.60% 0.002 1.60% 0.0164 -
0.128861 19:48:48 0.0005 0.42% 0.0024 1.93% 0.0024 1.93% 0.0159 -
0.129402 19:31:02 0.0017 1.32% 0.003 2.36% 0.003 2.36% 0.0154 -
0.127711 19:12:55 0.0007 0.58% 0.0013 1.02% 0.0013 1.02% 0.0171 -
0.126977 18:58:50 0.0001 0.05% 0.0006 0.44% 0.0006 0.44% 0.0178 -
0.126913 18:47:39 0.0001 0.10% 0.0005 0.39% 0.0005 0.39% 0.0179 -
0.127040 18:35:21 0.0008 0.60% 0.0006 0.49% 0.0006 0.49% 0.0178 -
0.127805 18:14:37 0.0002 0.19% 0.0014 1.10% 0.0014 1.10% 0.017 -
0.128052 17:58:27 0.001 0.81% 0.0016 1.29% 0.0016 1.29% 0.0168 -
0.129093 17:34:42 0.0004 0.35% 0.0027 2.12% 0.0027 2.12% 0.0157 -
0.129540 17:18:39 0.0009 0.69% 0.0031 2.47% 0.0031 2.47% 0.0153 -
0.128654 16:53:48 0.0008 0.64% 0.0022 1.77% 0.0022 1.77% 0.0162 -
0.127836 16:33:23 0.0002 0.14% 0.0014 1.12% 0.0014 1.12% 0.017 -
0.128010 16:13:35 0.0002 0.12% 0.0016 1.26% 0.0016 1.26% 0.0168 -
0.128166 15:48:41 0.0013 1.01% 0.0017 1.38% 0.0017 1.38% 0.0166 -
0.129466 15:35:29 0.0003 0.24% 0.003 2.41% 0.003 2.41% 0.0153 -
0.129158 15:25:43 0.0001 0.08% 0.0027 2.17% 0.0027 2.17% 0.0156 -
0.129052 15:14:47 0.0027 2.10% 0.0026 2.08% 0.0026 2.08% 0.0158 -
0.126400 14:53:59 0.0004 0.33% - 0.01% - 0.01% 0.0184 -
0.126823 14:44:19 - 0.01% 0.0004 0.32% 0.0004 0.32% 0.018 -
0.126837 14:30:02 0.001 0.78% 0.0004 0.33% 0.0004 0.33% 0.018 -
0.125860 14:14:41 - 0.02% 0.0006 0.44% 0.0006 0.44% 0.0189 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی