ایترنتی

Aeternity
نرخ فعلی:: 0.144250 5.77
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.144250 5.77

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.144250 5.77

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ایترنتی در روز جاری

۰۶:۳۶:۰۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.144250 06:36:06 0.0001 0.05% 0.0083 5.77% 0.0085 5.91% 0.0321 -
0.144180 06:30:58 0.0005 0.37% 0.0084 5.82% 0.0086 5.96% 0.0322 -
0.144720 06:20:48 - 0.02% 0.0078 5.42% 0.0081 5.56% 0.0317 -
0.144685 06:15:57 0.0003 0.18% 0.0079 5.45% 0.0081 5.59% 0.0317 -
0.144949 06:10:54 0.0004 0.28% 0.0076 5.26% 0.0078 5.40% 0.0314 -
0.145354 06:06:01 0.0009 0.60% 0.0072 4.96% 0.0074 5.10% 0.031 -
0.146232 05:55:45 0.001 0.67% 0.0063 4.33% 0.0065 4.47% 0.0301 -
0.147205 05:50:50 0.0001 0.05% 0.0054 3.64% 0.0056 3.78% 0.0292 -
0.147272 05:46:01 0.0009 0.64% 0.0053 3.60% 0.0055 3.73% 0.0291 -
0.148220 05:35:55 0.0012 0.79% 0.0043 2.93% 0.0046 3.07% 0.0282 -
0.149386 05:26:06 0.0023 1.51% 0.0032 2.13% 0.0034 2.27% 0.027 -
0.151644 05:23:18 - 0.03% 0.0009 0.61% 0.0011 0.74% 0.0247 -
0.151594 05:15:57 0.0006 0.39% 0.001 0.64% 0.0012 0.78% 0.0248 -
0.152184 05:01:30 0.0001 0.07% 0.0004 0.25% 0.0006 0.39% 0.0242 -
0.152074 04:58:27 0.0003 0.23% 0.0005 0.32% 0.0007 0.46% 0.0243 -
0.152420 04:51:42 0.0006 0.37% 0.0001 0.10% 0.0004 0.23% 0.024 -
0.151861 04:48:16 0.0003 0.20% 0.0007 0.46% 0.0009 0.60% 0.0245 -
0.151559 04:40:58 0.0004 0.30% 0.001 0.67% 0.0012 0.80% 0.0248 -
0.151111 04:36:00 0.0006 0.42% 0.0015 0.96% 0.0017 1.10% 0.0253 -
0.151753 04:25:58 0.0004 0.26% 0.0008 0.54% 0.001 0.67% 0.0246 -
0.152146 04:24:45 0.0001 0.05% 0.0004 0.28% 0.0006 0.41% 0.0242 -
0.152068 04:16:06 0.0013 0.87% 0.0005 0.33% 0.0007 0.46% 0.0243 -
0.150763 04:11:26 0.0004 0.27% 0.0018 1.20% 0.002 1.33% 0.0256 -
0.151175 04:11:26 0.0008 0.51% 0.0014 0.92% 0.0016 1.06% 0.0252 -
0.150413 03:59:32 0.0021 1.38% 0.0022 1.43% 0.0024 1.57% 0.026 -
0.152485 03:41:00 0.0009 0.60% 0.0001 0.05% 0.0003 0.19% 0.0239 -
0.153396 03:36:30 - 0.01% 0.0008 0.54% 0.0006 0.41% 0.023 -
0.153418 03:31:25 0.0013 0.82% 0.0009 0.56% 0.0006 0.42% 0.023 -
0.154683 03:25:56 0.0013 0.85% 0.0021 1.39% 0.0019 1.25% 0.0217 -
0.156005 03:23:59 0.0001 0.09% 0.0034 2.25% 0.0032 2.12% 0.0204 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی