الف

aelf
نرخ فعلی:: 0.604817 2.43
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.604817 2.43
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.604817 2.43
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۸:۴۵:۵۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
الف 0.0136 0.2015 0.2336 0.4914 0.5114 0.2635

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3952 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3952 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 65.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 0 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 0 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%

نقشه پراکنش جغرافیایی الف

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی