الف

aelf
نرخ فعلی:: 0.581251 1.37
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.581251 1.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.581251 1.37
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

الف در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
ELF / BTC
$ 0.580155 0.0000093500 BTC 38.87 K (0.01%) 11.32 K (0.06%)
3.666 K
7.650 K
27 مهر 1400 - 12:58
 آپ بیت
آپ بیت
ELF / KRW
$ 0.598585 708.00 KRW 5.81 M (1.74%) 0.00 (0%)
-
-
26 مهر 1400 - 07:55
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
ELF / USDT
$ 0.587193 0.58762800 USDT 908.81 K (0.2%) 91.41 K (0.06%)
59.826 K
31.584 K
27 مهر 1400 - 13:08
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
ELF / BTC
$ 0.585109 0.0000094040 BTC 266.93 K (0.06%) 140.82 K (0.1%)
128.335 K
12.484 K
27 مهر 1400 - 13:08
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
ELF / ETH
$ 0.585188 0.00015420 ETH 270.34 K (0.06%) 78.23 K (0.06%)
52.121 K
26.107 K
27 مهر 1400 - 13:08
اوکی اکس
اوکی اکس
ELF / USDT
$ 0.582736 0.58310000 USDT 4.80 M (0.1%) 146.30 K (0.17%)
110.581 K
35.720 K
27 مهر 1400 - 11:48
اوکی اکس
اوکی اکس
ELF / BTC
$ 0.583937 0.0000093700 BTC 5.62 M (0.12%) 71.23 K (0.14%)
70.006 K
1.227 K
27 مهر 1400 - 12:48
باینانس
باینانس
ELF / ETH
$ 0.803579 0.00022740 ETH 7.30 M (0.02%) 151.11 K (0.03%)
48.903 K
102.202 K
17 شهریور 1400 - 23:47
باینانس
باینانس
ELF / BTC
$ 0.800372 0.00001720 BTC 26.70 M (0.06%) 180.28 K (0.04%)
121.870 K
58.412 K
17 شهریور 1400 - 23:47
بیت رو
بیت رو
ELF / ETH
$ 0.583117 0.00015330 ETH 13.85 K (0%) 19.23 K (0.07%)
16.461 K
2.770 K
27 مهر 1400 - 12:28
بیت رو
بیت رو
ELF / BTC
$ 0.584365 0.0000093900 BTC 21.38 K (0%) 6.03 K (0.02%)
4.132 K
1.901 K
27 مهر 1400 - 12:28
بیت هامب
بیت هامب
ELF / KRW
$ 0.599302 710.70 KRW 615.53 K (0.35%) 0.00 (0%)
-
-
27 مهر 1400 - 12:58
بیت ویوو
بیت ویوو
ELF / EUR
$ 0.582845 0.50192000 EUR 860.39 K (0.51%) 81.32 K (0.25%)
67.623 K
13.697 K
27 مهر 1400 - 12:58
بیتمکس
بیتمکس
ELF / USDT
$ 0.580182 0.58093000 USDT 332.31 K (0.16%) 38.32 K (0.15%)
20.634 K
17.687 K
27 مهر 1400 - 12:58
بیککس
بیککس
ELF / USDT
$ 0.572870 0.57230000 USDT 265.69 K (0.03%) 30.58 K (0.11%)
13.989 K
16.592 K
27 مهر 1400 - 00:24
دیجی فینکس
دیجی فینکس
ELF / USDT
$ 0.586007 0.58650000 USDT 552.50 K (0.07%) 111.27 K (0.1%)
987.410
110.278 K
27 مهر 1400 - 12:48
هات بیت
هات بیت
ELF / ETH
$ 0.494027 0.00013124 ETH 54.39 K (0.02%) 4.93 K (0.02%)
547.827
4.380 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
ELF / USDT
$ 0.584150 0.58430000 USDT 1.04 M (0.03%) 237.05 K (0.22%)
189.674 K
47.376 K
27 مهر 1400 - 12:48
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
ELF / BTC
$ 0.693725 0.00001284 BTC 75.26 K (0%) 84.08 K (0.08%)
68.240 K
15.836 K
15 مهر 1400 - 23:49
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
ELF / ETH
$ 0.643049 0.00021194 ETH 52.90 K (0%) 86.40 K (0.1%)
900.912
85.504 K
04 مهر 1400 - 18:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
ELF / BTC
$ 0.583790 0.0000094170 BTC 351.67 K (0.02%) 27.58 K (0.01%)
5.696 K
21.884 K
27 مهر 1400 - 12:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
ELF / USDT
$ 0.587706 0.58709130 USDT 13.56 K (0%) 21.80 K (0.01%)
670.102
21.126 K
27 مهر 1400 - 04:48
کوکوین
کوکوین
ELF / BTC
$ 0.588833 0.0000094800 BTC 17.29 K (0%) 5.82 K (0.01%)
5.723 K
101.300
27 مهر 1400 - 12:36
کوکوین
کوکوین
ELF / ETH
$ 0.584265 0.00015430 ETH 9.38 K (0%) 1.31 K (0%)
432.704
875.184
27 مهر 1400 - 12:07
کوین بن
کوین بن
ELF / BTC
$ 0.781999 0.00001856 BTC 7.02 M (0.72%) 8.20 K (0.14%)
2.072 K
6.132 K
31 شهریور 1400 - 05:58
کوین تایگر
کوین تایگر
ELF / BTC
$ 0.109439 0.0000025100 BTC 19.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
01 مهر 1400 - 02:52
گوپکس
گوپکس
ELF / KRW
$ 0.740431 875.50 KRW 16.75 K (0.06%) 0.00 (0%)
-
-
02 مهر 1400 - 10:27
گیت دات آی او
گیت دات آی او
ELF / USDT
$ 0.580471 0.58060000 USDT 284.31 K (0.02%) 391.03 K (0.28%)
49.845 K
341.180 K
27 مهر 1400 - 12:28
گیت دات آی او
گیت دات آی او
ELF / ETH
$ 0.800378 0.00022680 ETH 59.87 K (0.01%) 19.52 K (0.01%)
11.210 K
8.315 K
18 شهریور 1400 - 00:03
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی