الف

aelf
نرخ فعلی:: 0.581428 1.4
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.581428 1.4
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.581428 1.4
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه الف

نمودار کندل‌استیک الف در روز جاری

نمودار نوسانات الف در روز جاری

مقایسه روند قیمت الف در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه الف

اندیکاتورهای الف

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی