اِیس دی

AceD
نرخ فعلی:: 0.000997 26.52
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.000997 26.52
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.000997 26.52
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اِیس دی در روز جاری

۱۳:۳۵:۴۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.000997 13:35:44 - 0.10% 0.0002 26.52% 0.0002 26.36% 0.0002 -
0.000998 13:28:59 - 0.50% 0.0002 26.65% 0.0002 26.49% 0.0002 -
0.001003 13:20:12 - 0.80% 0.0002 27.28% 0.0002 27.12% 0.0002 -
0.001011 13:11:26 - 0.10% 0.0002 28.30% 0.0002 28.14% 0.0002 -
0.001010 13:05:40 - 0.90% 0.0002 28.17% 0.0002 28.01% 0.0002 -
0.001001 12:50:21 - 0.80% 0.0002 27.03% 0.0002 26.87% 0.0002 -
0.001009 12:35:31 - 1% 0.0002 28.05% 0.0002 27.88% 0.0002 -
0.000999 12:29:16 - 0.10% 0.0002 26.78% 0.0002 26.62% 0.0002 -
0.001000 12:23:14 - 1% 0.0002 26.90% 0.0002 26.74% 0.0002 -
0.001010 12:11:16 - 0.80% 0.0002 28.17% 0.0002 28.01% 0.0002 -
0.001002 12:08:21 - 1% 0.0002 27.16% 0.0002 27% 0.0002 -
0.001012 11:49:56 - 0.20% 0.0002 28.43% 0.0002 28.26% 0.0002 -
0.001014 11:35:16 - 0.20% 0.0002 28.68% 0.0002 28.52% 0.0002 -
0.001012 11:29:05 - 0.10% 0.0002 28.43% 0.0002 28.26% 0.0002 -
0.001011 11:11:21 - 0.60% 0.0002 28.30% 0.0002 28.14% 0.0002 -
0.001005 11:05:38 - 0.10% 0.0002 27.54% 0.0002 27.38% 0.0002 -
0.001004 10:50:26 - 0.60% 0.0002 27.41% 0.0002 27.25% 0.0002 -
0.001010 10:35:32 - 1.81% 0.0002 28.17% 0.0002 28.01% 0.0002 -
0.000992 10:29:13 - 1.92% 0.0002 25.89% 0.0002 25.73% 0.0002 -
0.001011 10:20:14 - 3.91% 0.0002 28.30% 0.0002 28.14% 0.0002 -
0.000973 10:05:36 - 0.10% 0.0002 23.48% 0.0002 23.32% 0.0002 -
0.000974 09:49:59 - 0.10% 0.0002 23.60% 0.0002 23.45% 0.0002 -
0.000973 09:35:17 - 0.31% 0.0002 23.48% 0.0002 23.32% 0.0002 -
0.000976 09:28:49 - 0.10% 0.0002 23.86% 0.0002 23.70% 0.0002 -
0.000975 09:11:15 - 0.41% 0.0002 23.73% 0.0002 23.57% 0.0002 -
0.000971 09:05:29 - 0.31% 0.0002 23.22% 0.0002 23.07% 0.0002 -
0.000974 08:49:57 - 0.31% 0.0002 23.60% 0.0002 23.45% 0.0002 -
0.000971 08:35:16 - 1.65% 0.0002 23.22% 0.0002 23.07% 0.0002 -
0.000987 08:28:55 - 1.65% 0.0002 25.25% 0.0002 25.10% 0.0002 -
0.000971 08:23:01 - 0.62% 0.0002 23.22% 0.0002 23.07% 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی