ای سی ای توکن

ACA Token
نرخ فعلی:: 0.045835 9.78
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.045835 9.78

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.045835 9.78

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ای سی ای توکن

در حال حاضر قیمت ای سی ای توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ای سی ای توکن 0.045835 دلار می باشد

قیمت ای سی ای توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ای سی ای توکن روز گذشته برابر با 0.050358 دلار بود

قیمت ای سی ای توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ای سی ای توکن نسبت به روز گذشته 0.0045 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ای سی ای توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ای سی ای توکن برابر با 0.050287 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ای سی ای توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.050287 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ای سی ای توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.045371 دلار

قیمت ای سی ای توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای سی ای توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.050154 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.61 درصدی یا 0.004319 دلار ای سی ای توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ای سی ای توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای سی ای توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.046277 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.95  درصدی یا 0.000442 دلار ای سی ای توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ای سی ای توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای سی ای توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.131172 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 65.05 درصدی یا 0.085337 دلار ای سی ای توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ای سی ای توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای سی ای توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.131172 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 65.05 درصدی یا 0.085337 دلار ای سی ای توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ای سی ای توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ای سی ای توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.131172 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 65.05 درصدی یا 0.085337 دلار ای سی ای توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ای سی ای توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ای سی ای توکن برابر است با 0.202475 دلار که در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ای سی ای توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ای سی ای توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.99481 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ای سی ای توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای سی ای توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.95 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ای سی ای توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای سی ای توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 65.05 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ای سی ای توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای سی ای توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  65.05 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ای سی ای توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به ای سی ای توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 65.05 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای سی ای توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای سی ای توکن، 0.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای سی ای توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای سی ای توکن، 0.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای سی ای توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای سی ای توکن،  0.95 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای سی ای توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای سی ای توکن،  0.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای سی ای توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای سی ای توکن،  0.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای سی ای توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای سی ای توکن،  0.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ای سی ای توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 32.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ای سی ای توکن،  0.95 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ای سی ای توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین