Abyss Token

Abyss Token
نرخ فعلی:: 0.058288 4.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.058288 4.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.058288 4.01
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۵۴:۵۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.058288
قیمت ریالی 14,200
بالاترین قیمت روز 0.060625
پایین ترین قیمت روز 0.055023
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.060625
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۵۴:۵۸
نرخ روز گذشته 0.060625
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 4.01%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0023
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,452,357 ریال
سکه
9,241,890 ریال
دلار
9,277,960 ریال
یورو
9,203,494 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0053 8.2844% 1400/02/19
یک ماه 0.0503 631.1600% 1399/03/04
شش ماه 0.0503 631.1600% 1399/03/04
یک سال 0.0516 777.7190% 1399/02/27
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.01

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.06
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.04 0.05 0.05 0.05 -
حمایت 2 (S2) 0.05 0.05 0.05 0.05 -
حمایت 1 (S1) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نقطه پیوت (PP) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
مقاومت 1 (R1) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
مقاومت 2 (R2) 0.06 0.06 0.06 0.06 -
مقاومت 3 (R3) 0.06 0.06 0.06 0.06 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0635 0.0607 0.0674 0.0607 4.68% 0.0028
1400/02/19 0.0611 0.0611 0.0735 0.0636 3.87% 0.0024
1400/02/18 0.0607 0.0606 0.0616 0.0612 0.74% 0.0004
1400/02/17 0.0601 0.0600 0.0607 0.0607 3.38% 0.0021
1400/02/16 0.0468 0.0442 0.0633 0.0628 41.70% 0.0185
1400/02/15 0.0533 0.0440 0.0536 0.0443 455.81% 0.0363
1399/03/4 0.0079 0.0079 0.0080 0.0080 12.04% 0.0009
1399/02/30 0.0077 0.0071 0.0077 0.0071 9.90% 0.0007
1399/02/29 0.0069 0.0069 0.0078 0.0078 17.76% 0.0012
1399/02/27 0.0066 0.0065 0.0066 0.0066 2.70% 0.0002
1399/02/26 0.0065 0.0062 0.0065 0.0065 1.56% 0.0001
1399/02/25 0.0069 0.0066 0.0070 0.0066 7.43% 0.0005
1399/02/24 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 1.78% 0.0001
1399/02/23 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 2.12% 0.0001
1399/02/22 0.0064 0.0064 0.0070 0.0068 3.27% 0.0002
1399/02/21 0.0065 0.0065 0.0067 0.0066 0.31% 0
1399/02/20 0.0067 0.0064 0.0067 0.0066 1.45% 0.0001
1399/02/19 0.0067 0.0067 0.0068 0.0067 0.97% 0.0001
1399/02/18 0.0068 0.0065 0.0069 0.0066 1.11% 0.0001
1399/02/17 0.0063 0.0063 0.0067 0.0067 5.71% 0.0004
1399/02/16 0.0064 0.0063 0.0064 0.0063 0.34% 0
1399/02/15 0.0063 0.0063 0.0064 0.0064 0.66% 0
1399/02/14 0.0064 0.0062 0.0065 0.0063 1.14% 0.0001
1399/02/13 0.0063 0.0062 0.0066 0.0064 3.25% 0.0002
1399/02/12 0.0070 0.0062 0.0071 0.0062 3.25% 0.0002
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.058288 19:54:58 0.0002 0.26% 0.0023 4.01%
0.058439 19:39:13 - 0.01% 0.0022 3.74%
0.058432 19:24:12 - 0.03% 0.0022 3.75%
0.058448 19:09:12 0.0001 0.20% 0.0022 3.72%
0.058332 18:54:53 0.0001 0.10% 0.0023 3.93%
0.058389 18:39:13 0.0005 0.80% 0.0022 3.83%
0.057923 18:23:16 0.0004 0.68% 0.0027 4.66%
0.058317 18:09:15 - 0.03% 0.0023 3.96%
0.058332 17:56:27 - 0.08% 0.0023 3.93%
0.058381 17:39:21 - 0.02% 0.0022 3.84%
0.058367 17:26:14 - 0.01% 0.0023 3.87%
0.058373 17:10:47 0.0004 0.75% 0.0023 3.86%
0.057937 16:54:15 0.0003 0.56% 0.0027 4.64%
0.058264 16:41:39 - 0.07% 0.0024 4.05%
0.058221 16:24:31 - 0.02% 0.0024 4.13%
0.058233 16:09:21 - 0.05% 0.0024 4.11%
0.058261 15:56:10 - 0.01% 0.0024 4.06%
0.058258 15:39:19 0.0002 0.37% 0.0024 4.06%
0.058472 15:23:31 0.0001 0.25% 0.0022 3.68%
0.058324 15:08:22 0.0002 0.32% 0.0023 3.95%
0.058511 14:55:21 0.0001 0.09% 0.0021 3.61%
0.058566 14:39:21 0.0001 0.21% 0.0021 3.52%
0.058442 14:24:33 0.0003 0.54% 0.0022 3.74%
0.058128 14:08:51 0.0004 0.77% 0.0025 4.30%
0.058574 13:56:18 - 0.04% 0.0021 3.50%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی