Abitshadow Token

Abitshadow Token
نرخ فعلی:: 0.00057213 132.99
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00057213 132.99
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00057213 132.99
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۲۶:۱۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.00057213
قیمت ریالی 100
بالاترین قیمت روز 0.001364
پایین ترین قیمت روز 0.00057213
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.001333
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۷:۲۶:۱۹
نرخ روز گذشته 0.001333
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 132.99%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0008
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,452,357 ریال
سکه
9,241,890 ریال
دلار
9,277,960 ریال
یورو
9,203,494 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0008 57.1438% 1400/02/19
یک ماه 0.0004 209.3933% 1399/03/04
شش ماه 0.0004 209.3933% 1399/03/04
یک سال 0.0004 206.4435% 1399/02/27
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 8.14

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 4.42 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 4.42 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0013 0.0013 0.0014 0.0014 1.20% 0
1400/02/19 0.0014 0.0013 0.0014 0.0013 1.35% 0
1400/02/18 0.0013 0.0013 0.0014 0.0014 0.45% 0
1400/02/17 0.0013 0.0013 0.0014 0.0013 0.52% 0
1400/02/16 0.0013 0.0013 0.0014 0.0013 0.60% 0
1400/02/15 0.0013 0.0013 0.0014 0.0013 620.31% 0.0011
1399/03/4 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 83.57% 0.0002
1399/02/30 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 4.10% 0
1399/02/29 0.0002 0.0002 0.0005 0.0004 89.28% 0.0002
1399/02/27 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 28.09% 0
1399/02/26 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 111.75% 0.0002
1399/02/25 0.0004 0.0003 0.0004 0.0003 11.99% 0
1399/02/24 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 22.22% 0.0001
1399/02/23 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 30.87% 0.0001
1399/02/22 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 25% 0.0001
1399/02/21 0.0001 0.0001 0.0003 0.0003 12.66% 0
1399/02/20 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 21.06% 0.0001
1399/02/19 0.0005 0.0003 0.0005 0.0003 113.70% 0.0003
1399/02/18 0.0002 0.0002 0.0005 0.0005 167.67% 0.0003
1399/02/17 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 10.17% 0
1399/02/16 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 9.22% 0
1399/02/15 0.0003 0.0002 0.0003 0.0002 18.16% 0
1399/02/14 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 72.92% 0.0001
1399/02/13 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 22.18% 0
1399/02/12 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 22.18% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.00057213 17:26:19 0.0008 135.96% 0.0008 132.99%
0.001350 17:10:58 - 0.81% - 1.28%
0.001361 16:41:51 - 0.37% - 2.10%
0.001356 16:24:36 - 1.95% - 1.73%
0.001330 16:09:28 - 0.98% - 0.23%
0.001343 15:56:17 - 0.60% - 0.75%
0.001335 15:08:28 - 0.07% - 0.15%
0.001336 14:55:29 - 0.38% - 0.23%
0.001331 14:39:32 - 0.45% - 0.15%
0.001325 14:08:58 - 1.28% - 0.60%
0.001342 13:56:22 - 1.36% - 0.68%
0.001324 13:40:46 - 1.28% - 0.68%
0.001341 13:09:23 - 0.37% - 0.60%
0.001346 12:40:41 - 0.82% - 0.98%
0.001335 12:10:34 - 0.22% - 0.15%
0.001338 11:41:40 - 0.22% - 0.38%
0.001335 11:23:33 - 0.82% - 0.15%
0.001346 11:08:25 - 0.15% - 0.98%
0.001348 10:39:59 - 1.13% - 1.13%
0.001333 10:24:55 - 2.03% - -
0.001360 10:09:54 - 0.74% - 2.03%
0.001350 09:23:43 - 1.28% - 1.28%
0.001333 09:08:56 - 0.15% - -
0.001335 08:53:40 - 0.83% - 0.15%
0.001324 08:38:52 - 1.36% - 0.68%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی