تری ایکس شورت تتر گلد توکن

3X Short Tether Gold Token
نرخ فعلی:: 3,789.00 0.5
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 3,789.00 0.5

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3,789.00 0.5

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات تری ایکس شورت تتر گلد توکن

در حال حاضر قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر تری ایکس شورت تتر گلد توکن 3,789. دلار می باشد

قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن روز گذشته برابر با 3,811. دلار بود

قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به روز گذشته 22 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای تری ایکس شورت تتر گلد توکن برابر با 3,809. بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای تری ایکس شورت تتر گلد توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,821. دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای تری ایکس شورت تتر گلد توکن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,777. دلار

قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تری ایکس شورت تتر گلد توکن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 3,894 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.69 درصدی یا 105 دلار تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تری ایکس شورت تتر گلد توکن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 4,180 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.35  درصدی یا 391 دلار تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تری ایکس شورت تتر گلد توکن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 4,341 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.71 درصدی یا 552 دلار تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تری ایکس شورت تتر گلد توکن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 3,341 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.4 درصدی یا 448 دلار تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تری ایکس شورت تتر گلد توکن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 1,929.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 96.37 درصدی یا 1,859.5 دلار تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای تری ایکس شورت تتر گلد توکن برابر است با 4,479. دلار که در تاریخ سه شنبه 9 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به تری ایکس شورت تتر گلد توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.395153 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید تری ایکس شورت تتر گلد توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به تری ایکس شورت تتر گلد توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.35 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به تری ایکس شورت تتر گلد توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.71 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به تری ایکس شورت تتر گلد توکن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  13.4 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به تری ایکس شورت تتر گلد توکن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 96.37 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.52  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن، 9.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن، 9.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن،  9.35 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن،  9.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 21.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن،  9.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن،  9.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تری ایکس شورت تتر گلد توکن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تری ایکس شورت تتر گلد توکن،  9.35 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات تری ایکس شورت تتر گلد توکن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین