او ایکس / 0x

0x
نرخ فعلی:: 1.94408 6.72
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.94408 6.72
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.94408 6.72
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۹:۳۲:۱۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
او ایکس / 0x 0.1176 0.0695 0.1704 1.5835 1.5786 0.3281

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0559 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0559 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0559 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.9441 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 94.41%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی