زیرو ایکس

0x
نرخ فعلی:: 0.531262 2.14
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.531262 2.14

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.531262 2.14

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زیرو ایکس

در حال حاضر قیمت زیرو ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زیرو ایکس 0.531262 دلار می باشد

قیمت زیرو ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زیرو ایکس روز گذشته برابر با 0.522192 دلار بود

قیمت زیرو ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زیرو ایکس نسبت به روز گذشته 0.0091 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت زیرو ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زیرو ایکس برابر با 0.521236 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زیرو ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.538643 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زیرو ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.51329 دلار

قیمت زیرو ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیرو ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.709004 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 25.06 درصدی یا 0.177742 دلار زیرو ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زیرو ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیرو ایکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.899914 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 40.96  درصدی یا 0.368652 دلار زیرو ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زیرو ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیرو ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 1.069651 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 50.33 درصدی یا 0.538389 دلار زیرو ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زیرو ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیرو ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.677029 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 21.53 درصدی یا 0.145767 دلار زیرو ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زیرو ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زیرو ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.54352 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.25 درصدی یا 0.012258 دلار زیرو ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زیرو ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زیرو ایکس برابر است با 2.36748 دلار که در تاریخ یکشنبه 24 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زیرو ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زیرو ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.985793 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زیرو ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیرو ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 40.96 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زیرو ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیرو ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 50.33 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زیرو ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زیرو ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  21.53 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زیرو ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به زیرو ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرو ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیرو ایکس، 40.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرو ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیرو ایکس، 40.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرو ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیرو ایکس،  40.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرو ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیرو ایکس،  40.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرو ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیرو ایکس،  40.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرو ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیرو ایکس،  40.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرو ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زیرو ایکس،  40.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زیرو ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین