زیرو اکس

0x
نرخ فعلی:: 1.08 3.7
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 1.08 3.7

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.08 3.7

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

زیرو اکس در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
ZRX / BTC
$ 1.21 0.00002053 BTC 18.25 K (0%) 2.92 K (0.01%)
2.838 K
82.326
09 آذر 1400 - 19:10
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
ZRX / KRW
$ 1.27 1515.00 KRW 6.83 M (0.66%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
آی دی سی ام
آی دی سی ام
idcm
ZRX / USDT
$ 1.22 1.22 USDT 14.58 M (1.88%) 16.06 K (0.42%)
12.658 K
3.397 K
09 آذر 1400 - 19:27
استلار دیسنترالایزد
استلار دیسنترالایزد
stellar-decentralized-exchange
ZRX / XLM
$ 1.63 4.42 XLM 0.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
14 آبان 1400 - 14:59
اف تی ایکس
اف تی ایکس
ftx
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 132.80 K (0%) 602.43 K (0.6%)
88.841 K
513.593 K
12 آذر 1400 - 22:41
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
ZRX / USDT
$ 1.18 1.18 USDT 84.57 K (0.14%) 171.16 K (0.12%)
88.208 K
82.955 K
10 آذر 1400 - 03:41
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
ZRX / USDT
$ 1.09 1.08 USDT 214.25 K (0.25%) 2.13 K (0.37%)
1.024 K
1.105 K
12 آذر 1400 - 22:33
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
ZRX / VET
$ 1.08 9.64 VET 1.19 M (1.36%) 490.43 (0.09%)
264.162
226.270
12 آذر 1400 - 22:33
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001965 BTC 596.88 K (0.01%) 63.81 K (0.08%)
33.776 K
30.032 K
12 آذر 1400 - 22:41
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ZRX / ETH
$ 1.08 0.00025000 ETH 110.37 K (0%) 30.46 K (0.04%)
20.179 K
10.283 K
12 آذر 1400 - 22:41
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 2.51 M (0.04%) 377.43 K (0.44%)
194.867 K
182.561 K
12 آذر 1400 - 22:41
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 9.60 K (0.1%) 11.14 K (0.15%)
8.587 K
2.554 K
12 آذر 1400 - 22:33
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
ZRX / ETH
$ 1.08 0.00024989 ETH 1.79 K (0.02%) 8.61 K (0.12%)
5.758 K
2.857 K
12 آذر 1400 - 22:33
اکسمو
اکسمو
exmo
ZRX / USDT
$ 1.13 1.13 USDT 352.46 K (0.28%) 23.19 K (0.27%)
12.069 K
11.123 K
12 آذر 1400 - 22:33
اکسمو
اکسمو
exmo
ZRX / BTC
$ 1.07 0.00001955 BTC 274.02 K (0.22%) 1.11 K (0.01%)
884.285
225.403
12 آذر 1400 - 22:33
اکسمو
اکسمو
exmo
ZRX / ETH
$ 1.03 0.00024050 ETH 14.00 (0%) 5.01 K (0.06%)
5.015 K
-
12 آذر 1400 - 22:33
ای ای ایکس
ای ای ایکس
aax
ZRX / USDT
$ 1.14 1.14 USDT 2.85 M (1.1%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
این دوداکس
این دوداکس
indodax
ZRX / IDR
$ 1.22 17470.00 IDR 80.59 K (0.13%) 16.20 K (0.09%)
4.401 K
11.796 K
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
ZRX / USDT
$ 1.23 1.23 USDT 2.09 K (0%) 248.61 (0%)
-
248.613
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
ZRX / NZD
$ 1.24 1.81 NZD 2.09 K (0%) 4.55 K (0.04%)
-
4.546 K
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
ZRX / AUD
$ 1.24 1.73 AUD 2.09 K (0%) 4.55 K (0.04%)
-
4.547 K
09 آذر 1400 - 19:10
بالانسر
بالانسر
balancer
ZRX / ETH
$ 1.08 0.00030530 ETH 201.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
18 مهر 1400 - 16:57
باینانس
باینانس
binance
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001964 BTC 669.02 K (0%) 168.57 K (0.03%)
81.127 K
87.438 K
12 آذر 1400 - 22:41
باینانس
باینانس
binance
ZRX / ETH
$ 1.13 0.00024510 ETH 120.54 K (0%) 65.16 K (0.01%)
54.748 K
10.413 K
11 آذر 1400 - 19:01
باینانس
باینانس
binance
ZRX / BUSD
$ 1.09 1.08 BUSD 325.06 K (0%) 115.95 K (0.02%)
58.981 K
56.970 K
12 آذر 1400 - 22:41
باینانس
باینانس
binance
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 3.02 M (0.01%) 878.93 K (0.14%)
360.832 K
518.098 K
12 آذر 1400 - 22:41
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 405.23 K (0.06%) 196.49 K (0.23%)
91.148 K
105.343 K
12 آذر 1400 - 22:41
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 203.76 K (0.03%) 134.62 K (0.15%)
71.398 K
63.224 K
12 آذر 1400 - 22:41
بیت بی
بیت بی
bitbay
ZRX / PLN
$ 1.09 4.45 PLN 5.50 K (0.03%) 11.22 K (0.19%)
205.467
11.013 K
12 آذر 1400 - 22:33
بیت بی
بیت بی
bitbay
ZRX / BTC
$ 1.07 0.00001954 BTC 41.00 (0%) 937.29 (0.02%)
45.628
891.658
12 آذر 1400 - 22:33
بیت بی
بیت بی
bitbay
ZRX / EUR
$ 1.08 0.96000000 EUR 37.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
12 آذر 1400 - 22:33
بیت بی
بیت بی
bitbay
ZRX / USDT
$ 1.09 1.09 USDT 11.00 (0%) 25.23 (0%)
25.231
-
12 آذر 1400 - 20:53
بیت رو
بیت رو
bitrue
ZRX / XRP
$ 1.10 1.14 XRP 4.21 K (0%) 109.04 K (0.39%)
34.600 K
74.442 K
12 آذر 1400 - 22:28
بیت رو
بیت رو
bitrue
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001966 BTC 155.71 K (0.01%) 20.08 K (0.07%)
5.550 K
14.526 K
12 آذر 1400 - 22:28
بیت رو
بیت رو
bitrue
ZRX / ETH
$ 1.08 0.00024900 ETH 278.43 K (0.01%) 15.21 K (0.06%)
8.930 K
6.279 K
12 آذر 1400 - 22:28
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
ZRX / ETH
$ 1.08 0.00024966 ETH 34.74 K (0%) 30.03 K (0.01%)
12.622 K
17.409 K
12 آذر 1400 - 22:41
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001960 BTC 21.35 K (0%) 64.52 K (0.01%)
36.910 K
27.607 K
12 آذر 1400 - 22:41
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 263.09 K (0.03%) 1.27 M (0.22%)
537.688 K
731.702 K
12 آذر 1400 - 22:41
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
ZRX / ETH
$ 1.21 0.00025761 ETH 5.77 M (0.76%) 305.55 K (1.36%)
209.143 K
96.403 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
ZRX / BTC
$ 1.22 0.00002072 BTC 2.59 M (0.34%) 68.45 K (0.3%)
42.547 K
25.907 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت هامب
بیت هامب
bithumb
ZRX / KRW
$ 1.15 1358.00 KRW 691.94 K (0.12%) 0.00 (0%)
-
-
12 آذر 1400 - 22:33
بیت ویوو
بیت ویوو
bitvavo
ZRX / EUR
$ 1.22 1.08 EUR 276.45 K (0.09%) 177.67 K (0.65%)
40.444 K
137.225 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت کاب
بیت کاب
bitkub
ZRX / THB
$ 1.22 41.18 THB 402.91 K (0.09%) 196.82 K (1.28%)
98.825 K
97.991 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت یو بی یو
بیت یو بی یو
bitubu
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 1.20 K (0.01%) 41.36 (0.01%)
37.364
3.993
12 آذر 1400 - 22:38
بیترکس
بیترکس
bittrex
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 34.13 K (0.03%) 118.12 K (0.28%)
55.748 K
62.375 K
12 آذر 1400 - 22:28
بیترکس
بیترکس
bittrex
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001963 BTC 53.15 K (0.04%) 79.96 K (0.19%)
24.929 K
55.033 K
12 آذر 1400 - 22:28
بیترکس
بیترکس
bittrex
ZRX / ETH
$ 1.07 0.00024822 ETH 14.42 K (0.01%) 37.41 K (0.09%)
17.393 K
20.018 K
12 آذر 1400 - 22:28
بیترکس
بیترکس
bittrex
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 21.21 K (0.02%) 48.48 K (0.12%)
9.267 K
39.213 K
12 آذر 1400 - 22:28
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
ZRX / EUR
$ 1.07 0.94981000 EUR 85.04 K (0.02%) 201.74 K (0.31%)
87.611 K
114.128 K
12 آذر 1400 - 22:38
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001950 BTC 8.25 K (0%) 14.71 K (0.02%)
302.485
14.406 K
12 آذر 1400 - 22:38
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
ZRX / USDT
$ 1.07 1.07 USDT 37.92 K (0.01%) 128.34 K (0.2%)
45.308 K
83.036 K
12 آذر 1400 - 22:38
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
ZRX / BTC
$ 1.22 0.00002076 BTC 876.77 K (0.59%) 41.64 K (0.17%)
21.477 K
20.162 K
09 آذر 1400 - 19:27
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
ZRX / USDT
$ 1.22 1.22 USDT 1.10 M (0.74%) 106.71 K (0.43%)
54.449 K
52.261 K
09 آذر 1400 - 19:27
بیککس
بیککس
bkex
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 159.14 K (0.01%) 15.69 K (0.05%)
12.554 K
3.138 K
12 آذر 1400 - 22:28
جمنای
جمنای
gemini
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 78.39 K (0.03%) 871.37 K (1.56%)
558.146 K
313.219 K
12 آذر 1400 - 22:28
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ZRX / ETH
$ 1.08 0.00024919 ETH 4.63 K (0%) 4.64 K (0.04%)
2.202 K
2.440 K
12 آذر 1400 - 22:28
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001964 BTC 17.61 K (0.01%) 29.11 K (0.24%)
15.023 K
14.087 K
12 آذر 1400 - 22:28
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 42.96 K (0.03%) 36.95 K (0.3%)
18.955 K
17.997 K
12 آذر 1400 - 22:28
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 558.23 K (0.05%) 1.70 M (1.73%)
711.596 K
990.734 K
12 آذر 1400 - 22:41
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
ZRX / BTC
$ 1.07 0.00001949 BTC 93.86 K (0.01%) 99.22 K (0.1%)
96.566 K
2.658 K
12 آذر 1400 - 22:41
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
ZRX / ETH
$ 1.07 0.00024873 ETH 21.43 K (0%) 11.51 K (0.01%)
7.271 K
4.236 K
12 آذر 1400 - 22:41
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 85.89 K (0.16%) 35.35 K (0.08%)
17.238 K
18.109 K
12 آذر 1400 - 22:28
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 56.94 K (0.11%) 12.78 K (0.03%)
6.389 K
6.393 K
12 آذر 1400 - 22:28
سیرکس24
سیرکس24
crex24
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001965 BTC 0.00 (0%) 2.92 K (0.81%)
1.347 K
1.577 K
12 آذر 1400 - 22:06
فولگاری
فولگاری
folgory
ZRX / BNB
$ 4.58 0.01045000 BNB 10.00 (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
16 مهر 1400 - 03:26
مرکاتوکس
مرکاتوکس
mercatox
ZRX / ETH
$ 1.28 0.00029435 ETH 345.28 K (1.05%) 0.00 (0%)
-
-
12 آذر 1400 - 22:28
مرکاتوکس
مرکاتوکس
mercatox
ZRX / BTC
$ 1.15 0.00002079 BTC 162.38 K (0.49%) 0.00 (0%)
-
-
12 آذر 1400 - 22:28
نواکس
نواکس
nuex
ZRX / BTC
$ 1.25 0.00002129 BTC 0.00 (0%) 13.69 (0.02%)
-
13.687
09 آذر 1400 - 19:27
نواکس
نواکس
nuex
ZRX / ETH
$ 1.18 0.00025177 ETH 0.00 (0%) 11.92 (0.01%)
11.921
-
09 آذر 1400 - 19:27
نومینکس
نومینکس
nominex
ZRX / ETH
$ 1.08 0.00024420 ETH 530.00 (0.01%) 66.83 K (0.12%)
51.225 K
15.604 K
12 آذر 1400 - 20:26
نومینکس
نومینکس
nominex
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 4.11 K (0.04%) 827.85 K (1.53%)
349.217 K
478.633 K
12 آذر 1400 - 22:33
هات بیت
هات بیت
hotbit
ZRX / BTC
$ 1.12 0.00002261 BTC 48.62 K (0.02%) 8.59 K (0.03%)
3.222 K
5.368 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هات بیت
هات بیت
hotbit
ZRX / ETH
$ 1.13 0.00029906 ETH 47.53 K (0.02%) 7.15 K (0.02%)
1.811 K
5.336 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هات بیت
هات بیت
hotbit
ZRX / USDT
$ 1.11 1.11 USDT 3.23 K (0%) 4.48 K (0.01%)
60.785
4.414 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ZRX / HUSD
$ 1.08 1.08 HUSD 112.51 K (0%) 15.19 K (0.01%)
13.586 K
1.599 K
12 آذر 1400 - 22:41
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 937.61 K (0.02%) 652.42 K (0.6%)
357.164 K
295.260 K
12 آذر 1400 - 22:41
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001963 BTC 66.78 K (0%) 38.88 K (0.04%)
21.215 K
17.665 K
12 آذر 1400 - 22:41
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
ZRX / ETH
$ 1.08 0.00025027 ETH 85.85 K (0%) 5.34 K (0%)
2.345 K
2.998 K
12 آذر 1400 - 22:41
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ZRX / TUSD
$ 1.28 1.27 TUSD 0.00 (0%) 680.30 K (0.28%)
-
680.304 K
25 آبان 1400 - 15:48
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 2.06 M (0.1%) 133.11 K (0.04%)
45.144 K
87.967 K
12 آذر 1400 - 22:41
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ZRX / ETH
$ 1.07 0.00024712 ETH 243.23 K (0.01%) 11.87 (0%)
-
11.870
12 آذر 1400 - 22:41
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
ZRX / BTC
$ 1.07 0.00001953 BTC 2.84 M (0.14%) 161.94 K (0.05%)
39.854 K
122.084 K
12 آذر 1400 - 22:41
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 317.82 K (0.05%) 76.21 K (0.07%)
39.759 K
36.448 K
12 آذر 1400 - 22:41
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
ZRX / BTC
$ 1.06 0.00001924 BTC 51.00 (0%) 22.19 K (0.92%)
22.191 K
-
12 آذر 1400 - 22:33
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
ZRX / USDT
$ 1.10 1.09 USDT 2.84 K (0.01%) 5.03 K (0.21%)
-
5.033 K
12 آذر 1400 - 22:33
پروبیت
پروبیت
probit
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 130.04 K (0.06%) 1.60 K (0.13%)
962.795
634.236
12 آذر 1400 - 22:33
پروبیت
پروبیت
probit
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001964 BTC 64.01 K (0.03%) 3.97 K (0.32%)
2.164 K
1.803 K
12 آذر 1400 - 22:33
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
ZRX / ETH
$ 1.22 0.00025868 ETH 4.37 K (0%) 1.73 K (0.01%)
719.489
1.015 K
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
ZRX / BTC
$ 1.22 0.00002073 BTC 1.36 K (0%) 3.60 K (0.03%)
2.698 K
905.090
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
ZRX / USDT
$ 1.22 1.22 USDT 24.38 K (0.01%) 6.82 K (0.05%)
3.109 K
3.715 K
09 آذر 1400 - 19:10
کایبر نتورک
کایبر نتورک
kyber-network
ZRX / ETH
$ 0.890424 0.00029569 ETH 438.00 (0.09%) 0.00 (0%)
-
-
05 مهر 1400 - 21:19
کراس دکس
کراس دکس
coss-dex
ZRX / USDT
$ 1.07 1.06 USDT 55.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
12 آذر 1400 - 22:38
کراکن
کراکن
kraken
ZRX / EUR
$ 1.07 0.95100000 EUR 25.91 K (0%) 160.73 K (0.06%)
80.232 K
80.502 K
12 آذر 1400 - 22:41
کراکن
کراکن
kraken
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001963 BTC 22.46 K (0%) 128.37 K (0.05%)
64.993 K
63.379 K
12 آذر 1400 - 22:41
کراکن
کراکن
kraken
ZRX / GBP
$ 1.08 0.81200000 GBP 2.56 K (0%) 18.89 K (0.01%)
9.274 K
9.617 K
12 آذر 1400 - 22:41
کراکن
کراکن
kraken
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 60.26 K (0%) 332.35 K (0.12%)
164.154 K
168.197 K
12 آذر 1400 - 22:41
کورنسی دات کام
کورنسی دات کام
currency-com
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 17.21 K (0.01%) 12.22 M (5.73%)
6.108 M
6.108 M
12 آذر 1400 - 22:41
کوکوین
کوکوین
kucoin
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001965 BTC 73.44 K (0%) 14.94 K (0.02%)
5.232 K
9.704 K
12 آذر 1400 - 22:38
کوکوین
کوکوین
kucoin
ZRX / ETH
$ 1.08 0.00024950 ETH 18.65 K (0%) 17.19 K (0.02%)
3.264 K
13.922 K
12 آذر 1400 - 22:38
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 3.72 M (0.07%) 817.88 K (0.26%)
380.258 K
437.619 K
12 آذر 1400 - 22:41
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
ZRX / EUR
$ 1.07 0.95089400 EUR 800.11 K (0.01%) 617.34 K (0.2%)
419.999 K
197.339 K
12 آذر 1400 - 22:41
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001963 BTC 233.41 K (0%) 162.47 K (0.05%)
113.465 K
49.009 K
12 آذر 1400 - 22:41
کوین تایگر
کوین تایگر
cointiger
ZRX / BTC
$ 1.21 0.00002053 BTC 7.20 K (0%) 23.93 K (0.07%)
12.718 K
11.216 K
09 آذر 1400 - 19:10
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 31.16 K (0.12%) 374.03 (0.01%)
319.814
54.216
12 آذر 1400 - 22:33
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
ZRX / XRP
$ 1.10 1.14 XRP 15.80 K (0.06%) 220.21 (0%)
165.159
55.053
12 آذر 1400 - 22:33
کوینکس
کوینکس
coinex
ZRX / BTC
$ 1.07 0.00001957 BTC 2.90 K (0%) 8.03 K (0.06%)
4.957 K
3.069 K
12 آذر 1400 - 22:33
کوینکس
کوینکس
coinex
ZRX / ETH
$ 1.21 0.00025265 ETH 3.18 K (0%) 8.08 K (0.06%)
7.369 K
713.120
17 آبان 1400 - 20:59
کوینیل
کوینیل
coineal
ZRX / ETH
$ 0.952535 0.00031713 ETH 116.13 K (0.32%) 54.77 K (1.28%)
41.224 K
13.544 K
28 مرداد 1400 - 12:54
کوینیل
کوینیل
coineal
ZRX / BTC
$ 0.946690 0.00002126 BTC 1.52 K (0%) 23.68 K (0.55%)
3.466 K
20.219 K
28 مرداد 1400 - 12:54
گوپکس
گوپکس
gopax
ZRX / KRW
$ 0.979347 1158.00 KRW 19.21 K (0.07%) 893.05 (0.06%)
-
893.050
02 مهر 1400 - 10:27
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
ZRX / USDT
$ 1.08 1.08 USDT 123.53 K (0.01%) 677.17 K (0.4%)
-
677.173 K
12 آذر 1400 - 22:28
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
ZRX / ETH
$ 1.07 0.00024970 ETH 28.59 K (0%) 19.11 K (0.01%)
9.941 K
9.172 K
12 آذر 1400 - 22:28
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
ZRX / BTC
$ 1.08 0.00001968 BTC 35.45 K (0%) 37.33 K (0.02%)
16.363 K
20.968 K
12 آذر 1400 - 22:28
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی