زیرو اکس

0x
نرخ فعلی:: 1.01 0.99
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.01 0.99
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.01 0.99
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه زیرو اکس

۱۹:۰۱:۲۱
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1.02 1.01 1.04 1.02 0.01 0.98% 2021/10/15 1400/07/23
1.00 0.9763 1.02 1.01 0.0156 1.57% 2021/10/13 1400/07/21
1.05 0.9973 1.07 1.00 0.08 8% 2021/10/11 1400/07/19
1.07 1.07 1.12 1.08 - - 2021/10/10 1400/07/18
1.10 1.05 1.11 1.08 - - 2021/10/09 1400/07/17
1.01 1.01 1.10 1.09 - - 2021/10/08 1400/07/16
1.04 0.9971 1.04 1.02 - - 2021/10/07 1400/07/15
0.9963 0.9463 1.00 0.9769 0.0331 3.38% 2021/10/05 1400/07/13
1.00 0.9662 1.04 0.9965 0.0224 2.3% 2021/10/04 1400/07/12
0.9645 0.9634 1.01 0.9980 0.0316 3.27% 2021/10/03 1400/07/11
0.8725 0.8641 0.9805 0.9664 0.0925 10.59% 2021/10/01 1400/07/9
0.8215 0.8199 0.8888 0.8739 0.0513 6.24% 2021/09/30 1400/07/8
0.8376 0.8146 0.8681 0.8226 0.0183 2.23% 2021/09/29 1400/07/7
0.8758 0.8146 0.8854 0.8380 0.0336 4.01% 2021/09/28 1400/07/6
0.8895 0.8227 0.9413 0.9049 0.015 1.68% 2021/09/27 1400/07/5
0.9285 0.8767 0.9308 0.8900 0.015 1.68% 2021/09/25 1400/07/3

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی