Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH

Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH
نرخ فعلی:: 1,464.63 0
صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
نرخ فعلی: : 1,464.63 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,464.63 0
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری سوئیس
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH - 8.9900 3.8100 266.28 399.10 366

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,467
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,468
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.37
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,421
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.63
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,354
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 110.63
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.17%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی