کولن کاستا ریکا / یورو

CRC/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.0013 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0013 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0013 0
واحد پولی : -
کشور : کاستاریکا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۱۲ اردیبهشت

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0001 7.69% 2021/05/02 1400/02/12
0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0001 7.69% 2021/04/02 1400/01/13
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0001 7.69% 2021/02/11 1399/11/23
0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0001 7.69% 2021/02/04 1399/11/16
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0001 7.69% 2021/02/01 1399/11/13
0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0001 7.69% 2021/01/20 1399/11/1
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0001 7.69% 2020/12/18 1399/09/28
0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0001 7.14% 2020/08/07 1399/05/17
0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0001 7.14% 2020/08/04 1399/05/14
0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0001 7.14% 2020/08/02 1399/05/12
0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0002 13.33% 2020/06/19 1399/03/30
0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0002 13.33% 2019/01/30 1397/11/10

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی