Craton Capital Precious Metal B Inc

Craton Capital Precious Metal B Inc
نرخ فعلی:: 169.15 0
صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
نرخ فعلی: : 169.15 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 169.15 0
واحد پولی : -
کشور : لیختن‌اشتاین
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Craton Capital Precious Metal B Inc - 6.77 4.25 15.16 59.30 63.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 164
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 165
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 159
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 154
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.15
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.84%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی