پزوی کلمبیا / گورانی پاراگوئه

COP/PYG Ask
نرخ فعلی:: 1.835 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.835 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.835 0.09
واحد پولی : -
کشور : کلمبیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی