پزوی کلمبیا / بولیویانو بولیوی

COP/BOB Ask
نرخ فعلی:: 0.0019 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0019 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0019 0
واحد پولی : -
کشور : کلمبیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.75 ۰۱:۴۲:۳۹ 0.129 0.62% 20.89 20.721 20.877 0.25 20.879 20.879
DOG/EUSD Ask 0.5272 ۱۰:۰۲:۱۶ 0.0611 13.11% 0.589 0.376 0.4609 - 0.5849 0.6965
HOT/USD Ask 0.0116 ۰۹:۳۲:۱۲ 0.0018 15.52% 0.0146 0.0106 0.0132 - 0.0142 0.025
HRK/TRY Ask 136.7399 ۰۱:۴۲:۴۰ 3.26 2.44% 136.9876 133.2448 133.4466 4.7399 133.4799 134.2264
LIN/KUSD Ask 46.531 ۱۰:۰۲:۱۶ 1.6518 3.55% 51.7733 40.251 47.7419 4.531 50.1039 50.1039
LUN/AUSD Ask 16.1399 ۱۰:۰۲:۱۶ 0.5001 3.10% 17.7178 14.3512 16.688 0.1399 17.0973 17.4702
SAR/ETB Ask 11.4686 ۱۶:۴۲:۳۸ - - 11.4709 11.4661 11.4661 0.4686 11.4686 11.4692
USD/ZWL Ask 86.729 ۱۲:۰۲:۲۹ 0.335 0.39% 87.152 86.641 87.152 0.271 - 87.064
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۰۲:۱۴:۳۵ - - 0.0092 0.009 0.009 - - -
افغانی افغانستان / دلار 0.0129 ۱۷:۰۲:۲۴ 0.0001 0.78% 0.013 0.0129 0.0129 - 0.013 0.013
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0098 ۱۵ اردیبهشت - - 0.0098 0.0098 0 - - 0.0098
انگولتروم بوتان / دلار 0.0136 ۰۲:۰۸:۰۷ - - 0.0136 0.0135 0.0135 - 0.0136 0.0136
بات تایلند / پزو شیلی 22.33 ۰۰:۰۲:۴۸ 0.08 0.36% 22.68 22.32 22.42 0.67 22.41 22.83
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5233 ۰۰:۴۲:۵۴ 0.0183 1.20% 1.5416 1.5219 1.5415 0.4767 1.5416 1.5566
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9996 ۰۱:۰۱:۳۱ 0.0211 0.70% 3.0209 2.9941 3.0203 0.0004 3.0207 3.0225
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی