گندم

US Wheat
نرخ فعلی:: 787.62 0.94
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 787.62 0.94

واحد حجمی : تن

نرخ فعلی: : 787.62 0.94

واحد پولی : پوند

کشور : بریتانیا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : تن

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات گندم

در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر گندم
787.62 ریال
می باشد

قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت گندم روز گذشته برابر با
795 ریال
بود

قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت گندم نسبت به روز گذشته
7.38 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای گندم برابر با 795.12 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

795.3 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

787.3 ریال

قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 آذر 1400  با رقم 805.4 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.2 درصدی یا 17.78 ریال گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 802.6 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.86  درصدی یا 14.98 ریال گندم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 شهریور 1400  با رقم 688.4 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.41 درصدی یا 99.22 ریال گندم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 682.6 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.38 درصدی یا 105.02 ریال گندم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر گندم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 598 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 31.7 درصدی یا 189.62 ریال گندم نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای گندم برابر است با 943.88 ریال که در تاریخ جمعه 30 تیر 1391  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در گندم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.80336 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.86 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 19 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 14.41 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  15.38 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 31.7 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 1.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 1.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم،  1.86 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم،  1.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم،  1.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم،  1.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم،  1.86 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات گندم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی