گندم

US Wheat
نرخ فعلی:: 669.6 1.64
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 669.6 1.64
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 669.6 1.64
واحد پولی : پوند
کشور : بریتانیا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم 192 ۲۲ خرداد - - 192 192 0 7 201.95 212.8
برنج 12.74 ۱۸:۳۷:۲۵ 0.103 0.81% 12.888 12.74 12.878 0.26 13.143 13.6
جو 370.7 ۱۸:۳۶:۲۰ 10.1 2.72% 380.3 369.2 380.1 4.3 399.3 399.3
ذرت 663 ۱۸:۳۷:۲۶ 22.1 3.33% 674.5 653.62 670.8 1 698.3 698.3
سویا 1,462.62 ۱۸:۳۷:۲۶ 45.38 3.10% 1,509.5 1,456.62 1,509.5 82.38 1,583.12 1,591
روغن سویا 64.64 ۱۸:۳۷:۲۵ 2.3 3.56% 66.86 63.62 66.86 3.36 72.31 72.31
کنجاله سویا 373.45 ۱۸:۳۷:۲۵ 9.95 2.66% 384.15 371.65 384.15 22.55 390.75 419.6
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی