گندم

US Wheat
نرخ فعلی:: 595.75 0
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 595.75 0
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 595.75 0
واحد پولی : پوند
کشور : بریتانیا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم 193.15 ۸ آذر - - 193.15 193.15 0 3.15 193.15 193.25
برنج 12.7 ۷ آذر - - 12.7 12.433 0 0.7 12.7 12.7
جو 298.9 ۷ آذر - - 300.5 296.4 0 5.1 303.4 311.3
ذرت 426.25 ۷ آذر - - 426.25 418.62 0 12.25 426.88 426.88
سویا 1,193.62 ۷ آذر - - 1,193.62 1,180.12 0 58.62 1,193.88 1,193.88
روغن سویا 38.51 ۷ آذر - - 38.65 38.03 0 1.51 38.51 38.85
کنجاله سویا 396.7 ۷ آذر - - 396.85 393.35 0 7.7 397.75 397.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی