بازار آمریکا / شکر

Sugar #11
نرخ فعلی:: 18.3 0
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 18.3 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 18.3 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / شکر - 0.13 0.41 2.54 6.19 7.48

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.3 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.65%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی