بازار آمریکا / شکر

Sugar #11
نرخ فعلی:: 19.93 1.74
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 19.93 1.74
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 19.93 1.74
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بازار آمریکا / شکر 32.25 ۲۳:۰۹:۲۸ 2.75 8.53% 36.25 31.5 31.5 1.75 36.25 36.25
بازار آمریکا / پنبه 95.99 ۲۲:۲۸:۲۴ 5.96 6.62% 96.11 89.3 89.64 2.99 95.99 95.99
بازار آمریکا / قهوه 194.35 ۲۱:۲۷:۱۸ 11.75 6.43% 196.05 182.45 183.4 4.35 194.35 199.9
بازار آمریکا / کاکائو 2,591 ۲۱:۲۷:۱۸ 2 0.08% 2,658 2,562 2,611 34 2,652 2,704
بازار آمریکا / الوار 643 ۲۳:۵۴:۲۴ 18 2.88% 659.5 596.2 602.4 58 643 643
بازار آمریکا / الوار 286.1 ۲۰ مهر - - 291.9 285.6 0 - - -
بازار آمریکا / آب پرتقال 138.65 ۲۱:۵۹:۲۰ 0.8 0.58% 143.5 137.85 137.9 2.35 141.9 147.25
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی