بازار آمریکا / سویا

Soybeans
نرخ فعلی:: 1,285 1.74
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 1,285 1.74
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 1,285 1.74
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بازار آمریکا / گندم 718 ۰۵:۴۲:۱۸ 28 4.06% 719 687 696 6 697 739
بازار آمریکا / ذرت 527 ۰۵:۴۸:۱۹ 10 1.93% 531 513 518 1 519 553
بازار آمریکا / جو 558 ۰۵:۵۵:۲۱ 28 5.28% 585 526 528 45 530 551
بازار آمریکا / گندم بهاره 912 ۰۵:۲۴:۱۹ 30 3.40% 918 779 870 13 882 917
بازار آمریکا / برنج 14.17 ۰۴:۳۳:۲۱ 0.44 3.20% 14.22 13.67 13.745 0.17 13.73 13.79
بازار آمریکا / برنج (p) 13.83 ۰۴:۲۵:۱۹ 0.105 0.77% 13.885 13.435 13.435 0.83 13.78 13.78
بازار آمریکا / کنجاله سویا 340.3 ۰۵:۵۸:۱۶ 1.5 0.44% 351 339 339.4 3.7 341.8 355.9
بازار آمریکا / روغن سویا 57.09 ۰۵:۵۹:۱۶ 1.8 3.26% 57.33 54.25 55.17 0.91 55.29 61.24
بازار آمریکا / سویا (p) 1,284 ۲۲:۲۹:۱۷ 22 1.74% 1,284 1,262 1,276 9 1,262 1,332
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 340.1 ۲۲:۲۹:۱۷ 0.3 0.09% 341.8 337.9 341.2 2.9 342.2 356.5
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 57.02 ۰۴:۲۵:۱۹ 2.15 3.92% 57.1 54.87 56.68 0.98 54.87 61.33
بازار آمریکا / کلزا 671.1 ۱۰ بهمن - - 699.1 558.1 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی