کنجاله سویا

US Soybean Meal
نرخ فعلی:: 341.85 0.15
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 341.85 0.15

واحد حجمی : تن

نرخ فعلی: : 341.85 0.15

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : تن

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کنجاله سویا

در حال حاضر قیمت کنجاله سویا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کنجاله سویا
341.85 دلار
می باشد

قیمت کنجاله سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کنجاله سویا روز گذشته برابر با
342.35 دلار
بود

قیمت کنجاله سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کنجاله سویا نسبت به روز گذشته
0.5 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت کنجاله سویا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کنجاله سویا برابر با 342.3 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کنجاله سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

343.65 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کنجاله سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

341.25 دلار

قیمت کنجاله سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کنجاله سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 351.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.71 درصدی یا 9.55 دلار کنجاله سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کنجاله سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کنجاله سویا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 329.05 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.88  درصدی یا 12.8 دلار کنجاله سویا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کنجاله سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کنجاله سویا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 345.95 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.18 درصدی یا 4.1 دلار کنجاله سویا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کنجاله سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کنجاله سویا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 396 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 13.67 درصدی یا 54.15 دلار کنجاله سویا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کنجاله سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کنجاله سویا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 390.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.45 درصدی یا 48.65 دلار کنجاله سویا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کنجاله سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کنجاله سویا برابر است با 548.1 دلار که در تاریخ پنجشنبه 9 شهریور 1391  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.75061 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کنجاله سویا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.88 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.18 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  13.67 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.45 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کنجاله سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 3.88 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کنجاله سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 3.88 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کنجاله سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا،  3.88 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کنجاله سویا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا،  3.88 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کنجاله سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 2.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا،  3.88 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کنجاله سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 26.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا،  3.88 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کنجاله سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا،  3.88 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کنجاله سویا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی