کنجاله سویا

US Soybean Meal
نرخ فعلی:: 339.75 0.07
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 339.75 0.07
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 339.75 0.07
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم 719 ۰۷:۴۳:۵۴ 3.8 0.53% 723 716.4 723 10 723.1 732.4
گندم 194.15 ۰۵:۳۶:۲۲ 0.15 0.08% 194.15 194.15 194.15 4.15 194.5 195.75
برنج 13.983 ۰۵:۳۰:۵۴ 0.007 0.05% 13.985 13.968 13.973 0.017 13.99 13.99
جو 580 ۰۷:۴۲:۵۵ 3.4 0.59% 582.2 576.9 581.7 55 583.4 583.4
ذرت 537.38 ۰۷:۰۸:۵۶ 2.02 0.38% 539.25 537.1 539.25 14.38 539.4 543.9
سویا 1,282.88 ۰۷:۴۱:۵۵ 5.12 0.40% 1,288.25 1,281.12 1,288.25 1.12 1,288 1,303.12
روغن سویا 57.76 ۰۷:۴۰:۵۸ 0.43 0.74% 58.17 57.55 58.17 0.76 58.19 59.49
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی