بازار آمریکا / کنجاله سویا

Soybean Meal
نرخ فعلی:: 349.5 2.89
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 349.5 2.89
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 349.5 2.89
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بازار آمریکا / گندم 647 ۱۸:۵۴:۱۳ 16 2.47% 671 647 671 22 665 693
بازار آمریکا / ذرت 520 ۱۸:۳۱:۱۵ 15 2.88% 535 519 532 119 566 699
بازار آمریکا / جو 361 ۱۸:۵۴:۱۳ 5 1.39% 366 356 365 15 370 408
بازار آمریکا / گندم بهاره 797 ۱۸:۳۱:۱۵ 5 0.63% 807 794 794 43 802 812
بازار آمریکا / برنج 13.6 ۱۸:۵۳:۱۲ 0.055 0.40% 13.845 13.345 13.345 0.6 13.655 13.655
بازار آمریکا / برنج (p) 13.655 ۰۵:۲۳:۱۱ 0.31 2.32% 13.655 13.655 13.655 0.655 13.345 13.345
بازار آمریکا / سویا 1,271 ۱۸:۵۴:۱۳ 29 2.28% 1,300 1,270 1,297 207 1,319 1,583
بازار آمریکا / روغن سویا 58.91 ۱۸:۵۴:۱۳ 0.63 1.07% 59.54 55.8 55.8 6.09 59.54 72.08
بازار آمریکا / سویا (p) 1,300 ۲ تیر - - 1,385 1,300 0 180 1,396 1,583
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 359.6 ۰۵:۲۳:۱۱ 5.4 1.52% 359.6 359.6 359.6 24.4 373.4 400.2
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 59.54 ۰۵:۲۳:۱۱ 2.59 4.35% 59.54 59.54 59.54 6.46 62.13 72.08
بازار آمریکا / کلزا 671.1 ۱۰ بهمن - - 699.1 558.1 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی