بازار آمریکا / پنبه

Cotton #2
نرخ فعلی:: 90.8 0.63
محصولات زراعی
نرخ فعلی: : 90.8 0.63
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 90.8 0.63
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات زراعی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
بازار آمریکا / شکر 37.25 ۵ مرداد - - 37.25 30.9 0 4.25 37.25 37.25
بازار آمریکا / شکر 18.35 ۵ مرداد - - 18.71 18.32 0 0.35 18.42 18.42
بازار آمریکا / قهوه 201.75 ۵ مرداد - - 209.2 200.15 0 36.75 207.8 207.8
بازار آمریکا / کاکائو 2,393 ۵ مرداد - - 2,480 2,375 0 51 2,393 2,430
بازار آمریکا / الوار 582 ۵ مرداد - - 624 582 0 97 647 819
بازار آمریکا / الوار 286.1 ۲۰ مهر - - 291.9 285.6 0 - - -
بازار آمریکا / آب پرتقال 142.5 ۵ مرداد - - 143.3 137.85 0 13.5 142.5 142.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی