پنبه (بازار آمریکا)

Cotton #2
نرخ فعلی:: 111.78 -
محصولات زراعی

نرخ فعلی: : 111.78 -

واحد حجمی : پوند

نرخ فعلی: : 111.78 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات زراعی

واحد حجمی : پوند

نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه پنبه (بازار آمریکا)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
شکر در آمریکا 36.9 ۵ آذر - - 36.9 32.85 0 0.9 37.25 37.45
شکر (بازار آمریکا) 19.35 ۵ آذر - - 19.93 19.15 0 0.65 20.11 20.42
قهوه (بازار آمریکا) 242.95 ۵ آذر - - 245.4 240.1 0 23.95 245.4 245.4
کاکائو (بازار آمریکا) 2,396 ۵ آذر - - 2,512 2,390 0 131 2,588 2,602
الوار (بازار آمریکا) 766.2 ۶ آذر - - 769.5 766.2 0 72.2 791.5 802
الوار در آمریکا 286.1 ۲۰ مهر - - 291.9 285.6 0 - - -
آب پرتقال (بازار آمریکا) 123.6 ۵ آذر - - 129.9 123.6 0 1.4 130.35 132.35
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی