ذرت

US Corn
نرخ فعلی:: 586.62 -
محصولات کشاورزی

نرخ فعلی: : 586.62 -

واحد حجمی : بوشل

نرخ فعلی: : 586.62 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : محصولات کشاورزی

واحد حجمی : بوشل

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی