ذرت

US Corn
نرخ فعلی:: 527.1 -
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 527.1 -
واحد حجمی : بوشل
نرخ فعلی: : 527.1 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : بوشل
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ذرت

۲۳ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ذرت - 3.15 2.30 59.52 124.48 152.10

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 531 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.9 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 530 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.9 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 539 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.9 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 588 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 60.9 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.55%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی