ذرت

US Corn
نرخ فعلی:: 533.9 1
محصولات کشاورزی
نرخ فعلی: : 533.9 1
واحد حجمی : بوشل
نرخ فعلی: : 533.9 1
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : محصولات کشاورزی
واحد حجمی : بوشل
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
گندم 713 ۱۹:۲۹:۵۵ 9.8 1.37% 726.4 712.12 723 4 723.1 732.4
گندم 194.15 ۰۵:۳۶:۲۲ 0.15 0.08% 194.15 194.15 194.15 4.15 194.5 195.75
برنج 13.985 ۱۹:۲۴:۵۵ 0.005 0.04% 13.988 13.833 13.973 0.015 13.99 13.99
جو 582.4 ۱۹:۲۸:۵۶ 1 0.17% 589.7 576.9 581.7 57.4 583.4 583.4
سویا 1,276.88 ۱۹:۲۹:۵۵ 11.12 0.87% 1,288.25 1,276.12 1,288.25 7.12 1,288 1,303.12
روغن سویا 57.55 ۱۹:۲۹:۵۵ 0.64 1.11% 58.26 57.33 58.17 0.55 58.19 59.49
کنجاله سویا 338.95 ۱۹:۲۸:۵۶ 1.25 0.37% 340.75 337.85 340 2.05 341.85 348
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی